Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Data Tytuł
2023-07-06T00:00:00   OA.272.1.2023 - Dostawa pojazdu z napędem elektrycznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2022-07-31T00:00:00   OA.272.3.2022.RJ - Zakup samochodów terenowych z napędem 4x4 dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2022-07-19T00:00:00   OA.272.2.2022.RJ - Zakup samochodów terenowych z napędem 4x4 dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2022-07-08T00:00:00   OA.272.1.2022.MM - Zakup samochodów terenowych z napędem 4x4 dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2021-11-18T00:00:00   AT.272.2.2021.WST - Zakup samochodu typu van dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2021-10-29T00:00:00   AT.272.1.2021.RJ - Zakup samochodu typu van dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2020-10-23T00:00:00   Zakup analizatora przenośnego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.2.2020.MLB  
2020-10-09T00:00:00   Zakup analizatora przenośnego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.1.2020.MLB   
2019-09-20T00:00:00   Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym - Numer sprawy: AT.272.2.2019.AKW  
2019-09-09T00:00:00   Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym - Nr sprawy AT.272.1.2019.AKW  
2018-11-16T00:00:00   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy AT.272.4.2018.AKW  
2018-10-23T00:00:00   Dostawa i instalacja mineralizatora mikrofalowego dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie Pracownia w Koszalinie. Nr sprawy: AT.272.3.2018.AKW  
2018-09-13T00:00:00   Dostawa odczynników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT.272.2.2018.AKW  
2018-07-23T00:00:00   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT.272.1.2018.AKW  
2017-11-03T00:00:00   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.8.2017.AKW  
2017-08-17T00:00:00   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń posiadanych przez Laboratorium WIOŚ w Szczecinie - AT.272.2.2017.AS  
2017-08-17T00:00:00   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ - Nr sprawy: AT.272.1.2017.MLB  
2016-11-10T00:00:00   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.2.2016.AS  
2016-07-26T00:00:00   Dostawa analizatora do przepływowej analizy ciągłej CFA z detekcją spektrofotometryczną do oznaczania azotu amon., ind. fenol. oraz ortofosf. w wodzie i ściekach - Nr sprawy: AT.272.1.2016.MLB  
2015-10-15T00:00:00   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.5.2015.AS  
2015-09-24T00:00:00   Dostawa przepływomierza dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.4.2015.AS  
2015-09-23T00:00:00   Dostawa urządzeń do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.3.2015.MLB  
2015-06-23T00:00:00   Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z zestawem komputerowym - 2 szt. - Nr sprawy: AT.272.2.2015.AS  
2015-06-03T00:00:00   Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem spektrometrii mas - - Nr sprawy: AT.272.1.2015.AS  
2014-09-19T00:00:00   Dostawa urządzeń do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.3.2014.AS  
2014-09-08T00:00:00   Przebudowa pomieszczeń WIOŚ w Szczecinie na III piętrze budynku ZUW i przystosowanie ich na potrzeby Wydziału Monitoringu - Nr sprawy: AT.272.2.2014.AS  
2014-07-04T00:00:00   Przebudowa pomieszczeń WIOŚ w Szczecinie na III piętrze budynku ZUW i przystosowanie ich na potrzeby Wydziału Monitoringu - Nr sprawy: AT.272.1.2014.AS  
2013-12-02T00:00:00   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2014 - Nr sprawy: AT.272.9.2013.AS  
2013-10-02T00:00:00   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.7.2013.KF  
2013-09-17T00:00:00   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.6.2013.KF  
2013-09-02T00:00:00   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.5.2013.AS  
2013-08-28T00:00:00   Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) - Nr sprawy: AT.272.4.2013.AS  
2013-07-12T00:00:00   Dostawa części eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.3.2013.KF  
2013-06-21T00:00:00   Dostawa części eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.2.2013.AS  
2013-06-14T00:00:00   Dostawa chromatografu gazowego z detektorami FID-NPD - Nr sprawy AT.272.1.2013.AS  
2012-12-05T00:00:00   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2013 - Nr sprawy AT.272.4.2012.AS  
2012-09-25T00:00:00   Dostawa materiałów filtracyjnych wykorzystywanych w Laboratorium WIOŚ w Szczecinie - Nr sprawy AT.272.3.2012.AS   
2012-09-20T00:00:00   Dostawa gazów specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy AT.272.2.2012.AS  
2012-08-02T00:00:00   Dostawa odczynników chemicznych, rozpuszczalników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Nr sprawy AT.272.1.2012.AS  
2011-12-06T00:00:00   Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych. Numer sprawy: AT-325-13/2011  
2011-11-24T00:00:00   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do automatycznych stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Nr sprawy: AT-325-12/2011  
2011-11-18T00:00:00   Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych. Numer sprawy: AT-325-11/2011  
2011-11-10T00:00:00   Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych. Numer sprawy: AT-325-9/2011  
2011-10-28T00:00:00   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2012. Nr sprawy: AT-325-8/2011  
2011-10-21T00:00:00   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w posiadaniu WIOŚ w Szczecinie wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń i analiz. Nr sprawy: AT-325-7/2011  
2011-10-17T00:00:00   Dostawa rozdzielni gazów laboratoryjnych wraz z jej montażem. Nr sprawy: AT-325-6/2011  
2011-10-07T00:00:00   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w posiadaniu WIOŚ w Szczecinie wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń i analiz. Nr sprawy: AT-325-5/2011  
2011-09-23T00:00:00   Dostawa rozdzielni gazów laboratoryjnych wraz z jej montażem. Nr sprawy: AT-325-4/2011  
2011-03-16T00:00:00   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-3/2011  
2011-01-26T00:00:00   Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego. Nr sprawy: AT-325-2/2011.  
2011-01-05T00:00:00   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w próbkach wody w I kwartale 2011 r. Nr sprawy: AT-325-1/2011  
2010-11-30T00:00:00   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2011. Nr sprawy: AT-325-16/2010.  
2010-11-18T00:00:00   Aktualizacja i dostawa oprogramowania GIS. Nr sprawy: AT-325-15/2010  
2010-11-10T00:00:00   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w próbkach wody zasolonej - wody przejściowe i przybrzeżne. Nr sprawy: AT-325-13/2010  
2010-10-12T00:00:00   Dostawa materiałów filtracyjnych wykorzystywanych w Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-12/2010.  
2010-10-05T00:00:00   Dostawa i instalacja analizatora siarki w olejach wraz z urządzeniami do poboru prób dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Numer sprawy: AT-325-11/2010  
2010-10-04T00:00:00   Dostawa oprogramowania GIS. Nr sprawy AT-325-10/2010  
2010-09-27T00:00:00   Dostawa i instalacja analizatora siarki w olejach wraz z urządzeniami do poboru prób dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Numer sprawy: AT-325-9/2010  
2010-09-24T00:00:00   Dostawa oprogramowania GIS. Nr sprawy AT-325-8/2010  
2010-09-13T00:00:00   Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie i Laboratorium Delegatury w Koszalinie  
2010-08-23T00:00:00   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy AT-325-6/2010  
2010-08-03T00:00:00   Dostawa części zamiennych i materiałów ekspl. do systemu oczyszcz. wody Millipore: Elix TM, Milli-Q Gradient i Milli-RO 10 PLUS oraz przegląd zestawu oczyszcz. wody Millipore. Nr sprawy AT-325-5/2010  
2010-08-02T00:00:00   Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie i Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Numer sprawy: AT-325-4/2010  
2010-06-15T00:00:00   Pojazd specjalistyczny do obsługi stacji pomiarów jakości powietrza oraz pomiarów emisji i imisji. Numer sprawy: AT-325-3/2010  
2010-06-02T00:00:00   Pojazd specjalistyczny do obsługi stacji pomiarów jakości powietrza oraz pomiarów emisji i imisji. Numer sprawy: AT-325-2/2010  
2010-06-02T00:00:00   Mobilny kontener oraz wyposażenie pomiarowe do badania jakości powietrza. Numer sprawy: AT-325-1/2010  
2009-12-09T00:00:00   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w 14 próbkach wody zasolonej - wody przejściowe i przybrzeżne. Numer sprawy: AT-325-27/2009.  
2009-12-08T00:00:00   Dost. i inst. wysokoobjęt. poborników pyłu zawieszonego z głowicą pyłu PM 10 i PM 2,5 oraz zestawu do komunikacji umożliwiającego zapewn. zdalnego nadzorow. pracą pob. pyłu. Nr spr.: AT-325-26/2009  
2009-12-03T00:00:00   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2010. Numer sprawy: AT-325-25/2009  
2009-11-18T00:00:00   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w 14 próbkach wody zasolonej – wody przejściowe i przybrzeżne. Numer sprawy: AT-325-24/2009.  
2009-11-10T00:00:00   Dostawa przenośnych zestawów do poboru próbek. Numer sprawy: AT-325-23/2009.  
2009-10-09T00:00:00   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Numer sprawy: AT-325-21/2009  
2009-10-09T00:00:00   Dostawa i instalacja zestawu laboratoryjnego składającego się ze spektrofotometru UV VIS, zestawu komputerowego oraz oprogramowania. Numer sprawy: AT-325-22/2009  
2009-10-07T00:00:00   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Numer sprawy: AT-325-20/2009  
2009-09-17T00:00:00   Dostawa i instalacja analizatora siarki w olejach. Nr sprawy: AT-325-18/2009.  
2009-09-17T00:00:00   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w 28 próbkach wody. Numer sprawy: AT-325-17/2009  
2009-09-11T00:00:00   Dostawa i instalacja spektrometru absorpcji atomowej. Numer sprawy: AT-325-16/2009  
2009-08-26T00:00:00   Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi laboratorium. Nr sprawy: AT-325-15/2009.  
2009-08-14T00:00:00   Dostawa i instalacja analizatora węgla organicznego TOC i azotu ogólnego. Numer sprawy: AT-325-14/2009  
2009-08-12T00:00:00   Dostawa i instalacja chromatografu jonowego. Numer sprawy: AT-325-13/2009  
2009-08-06T00:00:00   Dostawa i instalacja aparatu do oznaczania azotu Kjeldahla. Numer sprawy: AT-325-12/2009  
2009-08-05T00:00:00   Dostawa i instalacja chromatografu cieczowego HPLC. Numer sprawy: AT-325-11/2009  
2009-07-10T00:00:00   Dostawa i instalacja spektrometru absorpcji atomowej. Numer sprawy: AT-325-10/2009  
2009-06-30T00:00:00   Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi laboratorium. Numer sprawy: AT-325-9/2009  
2009-05-28T00:00:00   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Numer sprawy: AT-325-8/2009  
2009-05-22T00:00:00   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Numer sprawy: AT-325-7/2009  
2009-05-21T00:00:00   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-6/2009  
2009-05-14T00:00:00   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Numer sprawy: AT-325-5/2009  
2009-04-29T00:00:00   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Numer sprawy: AT-325-4/2009  
2009-04-23T00:00:00   Dostawę i instalację analizatorów do automatycznego pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Nr sprawy: AT-325-3/2009  
2009-04-23T00:00:00   Dostawę i instalację sprzętu do automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Nr sprawy: AT-325-2/2009  
2009-04-07T00:00:00   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-1/2009  
2008-12-15T00:00:00   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-11/2008  
2008-11-28T00:00:00   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-10/2008  
2008-11-27T00:00:00   Dostawa samochodów do prowadzenia kontroli stanu środowiska i pomiarów w terenie. Nr sprawy: AT-325-9/2008  
2008-11-26T00:00:00   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2009. Nr sprawy: AT-325-8/2008  
2008-11-20T00:00:00   Dostawa i instalacja mobilnej oraz przewoźnej stacji monitorowania hałasu. Nr sprawy: AT-325-7/2008  
2008-11-19T00:00:00   Dostawa samochodów do prowadzenia kontroli stanu środowiska i pomiarów w terenie. Nr sprawy: AT-325-6/2008  
2008-11-07T00:00:00   Dostawa i instalacja mobilnej oraz przewoźnej stacji monitorowania hałasu. Nr sprawy: AT-325-5/2008  
2008-04-18T00:00:00   Dostawa odczynników. Nr sprawy: AT-325-4/2008  
2008-04-10T00:00:00   Dostawa odczynników. Nr sprawy: AT-325-3/2008  
2008-03-25T00:00:00   Dostawa odczynników  
2007-11-23T00:00:00   Dostawa i instalacja sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-8/2007  
2007-11-22T00:00:00   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-7/2007  
2007-11-21T00:00:00   Dostawa odczynników i wzorców na potrzeby WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy - AT-325-6/2007  
2007-11-09T00:00:00   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-5/2007  
2007-10-31T00:00:00   Dostawa filtrów na potrzeby WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-4/2007  
2007-10-30T00:00:00   Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do analizatorów w automatycznych stacjach pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie i w Widuchowej. Nr sprawy: AT-325-2/2007  
2007-10-30T00:00:00   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2008. Nr sprawy: AT-325-3/2007  
2006-12-15T00:00:00   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2007. Nr sprawy: AT-325-6/2006  
2006-12-01T00:00:00   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2007. Nr sprawy: AT-325-5/2006  
2006-11-29T00:00:00   Dostawa komputerów przenośnych dla inspektorów WIOŚ wykonujących kontrole w terenie. Nr sprawy: AT-325-4/2006  
2006-11-03T00:00:00   Dostawa filtrów na potrzeby Laboratorium WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-3/2006  
2006-11-03T00:00:00   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Nr sprawy: AT-325-2/2006  
2005-12-15T00:00:00   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Nr sprawy: AT-325-10/2005  
2005-11-17T00:00:00   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na 2006 r. Nr sprawy: AT-325-8/2005  
2005-11-17T00:00:00   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Nr sprawy: AT-325-9/2005  
2005-05-18T00:00:00   Dostawa oprogramowania komputerowego GIS ArcView oraz SHP TRANS PL wraz z instalacją w siedzibie WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-7/2005  
2005-04-12T00:00:00   Dostawa sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją i uruchomieniem w siedzibie WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-5/2005  
2005-04-12T00:00:00   Dostawa oprogramowania komputerowego wraz z instalacją w siedzibie WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-6/2005  
2005-04-07T00:00:00   Dostawa kontenera z doposażeniem dla WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-4/2005  
2005-04-07T00:00:00   Dostawa i uruchomienie wysokowydajnej kolorowej drukarko-kopiarki laserowej dla WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-3/2005  
2005-02-24T00:00:00   Dostawa gazów specjalnych dla WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-2/2005  
2004-11-24T00:00:00   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-22/2004  
2004-11-10T00:00:00   Dostawa samochodów dla potrzeb Wydziału Inspekcji i Pracowni Poboru Prób i Pomiarów w terenie. Nr sprawy AT-325-21/2004  
2004-10-14T00:00:00   Dostawa sprzętu i aparatury pomiarowej dla WIOŚ. Nr sprawy: AT-325-20/2004  
2004-10-01T00:00:00   Dostawa komory laminarnej, wyparki obrotowej i stacji do zagęszczania próbek. - Nr sprawy: AT-325-19/2004  
2004-10-01T00:00:00   Druk „Raportu o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002 i 2003”.- Nr sprawy: AT-325-16/2004  
2004-10-01T00:00:00   Dostawa mikroskopów stereoskopowych. - Nr sprawy: AT-325-17/2004  
2004-10-01T00:00:00   Dostawa zestawów filtracyjnych i generatora wodoru. - Nr sprawy: AT-325-18/2004  
2004-08-06T00:00:00   Dostawa zestawów filtracyjnych i generatora wodoru.  
2004-08-06T00:00:00   Dostawa mikroskopów stereoskopowych  
2004-08-06T00:00:00   Dostawa komór laminarnych, stacji do zagęszczania próbek i wyparek obrotowych.  
2004-07-29T00:00:00   Dostawa sprzętu i aparatury pomiarowej dla WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie.  
2004-06-04T00:00:00   Zagospodarowanie terenu pod posadowienie trzech stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie  
2004-06-01T00:00:00   Monitoring stanu żyzności gleb i składu chemicznego wód glebowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego  
2004-05-12T00:00:00   Zagospodarowanie terenu pod posadowienie trzech stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie  
2004-05-01T00:00:00   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie  
2004-05-01T00:00:00   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów w automatycznych stacjach monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.  
2004-05-01T00:00:00   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek dla WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie