Zamówienia publiczne
Data Tytuł
2018/11/16   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy AT.272.4.2018.AKW  
2018/10/23   Dostawa i instalacja mineralizatora mikrofalowego dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie Pracownia w Koszalinie. Nr sprawy: AT.272.3.2018.AKW  
2018/09/13   Dostawa odczynników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT.272.2.2018.AKW  
2018/07/23   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT.272.1.2018.AKW  
2017/11/03   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.8.2017.AKW  
2017/08/17   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ - Nr sprawy: AT.272.1.2017.MLB  
2017/08/17   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń posiadanych przez Laboratorium WIOŚ w Szczecinie - AT.272.2.2017.AS  
2016/11/10   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.2.2016.AS  
2016/07/26   Dostawa analizatora do przepływowej analizy ciągłej CFA z detekcją spektrofotometryczną do oznaczania azotu amon., ind. fenol. oraz ortofosf. w wodzie i ściekach - Nr sprawy: AT.272.1.2016.MLB  
2015/10/15   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.5.2015.AS  
2015/09/24   Dostawa przepływomierza dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.4.2015.AS  
2015/09/23   Dostawa urządzeń do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.3.2015.MLB  
2015/06/23   Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z zestawem komputerowym - 2 szt. - Nr sprawy: AT.272.2.2015.AS  
2015/06/03   Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem spektrometrii mas - - Nr sprawy: AT.272.1.2015.AS  
2014/09/19   Dostawa urządzeń do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.3.2014.AS  
2014/09/08   Przebudowa pomieszczeń WIOŚ w Szczecinie na III piętrze budynku ZUW i przystosowanie ich na potrzeby Wydziału Monitoringu - Nr sprawy: AT.272.2.2014.AS  
2014/07/04   Przebudowa pomieszczeń WIOŚ w Szczecinie na III piętrze budynku ZUW i przystosowanie ich na potrzeby Wydziału Monitoringu - Nr sprawy: AT.272.1.2014.AS  
2013/12/02   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2014 - Nr sprawy: AT.272.9.2013.AS  
2013/10/02   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.7.2013.KF  
2013/09/17   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.6.2013.KF  
2013/09/02   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.5.2013.AS  
2013/08/28   Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) - Nr sprawy: AT.272.4.2013.AS  
2013/07/12   Dostawa części eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.3.2013.KF  
2013/06/21   Dostawa części eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.2.2013.AS  
2013/06/14   Dostawa chromatografu gazowego z detektorami FID-NPD - Nr sprawy AT.272.1.2013.AS  
2012/12/05   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2013 - Nr sprawy AT.272.4.2012.AS  
2012/09/25   Dostawa materiałów filtracyjnych wykorzystywanych w Laboratorium WIOŚ w Szczecinie - Nr sprawy AT.272.3.2012.AS   
2012/09/20   Dostawa gazów specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy AT.272.2.2012.AS  
2012/08/02   Dostawa odczynników chemicznych, rozpuszczalników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Nr sprawy AT.272.1.2012.AS  
Powered by ICOR