Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Projekt pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Program ten ma na celu wyznaczenie priorytetowych obszarów oraz kluczowych inwestycji, wymaganych w celu poprawy bezpieczeństwa wody.

Podstawą otrzymania dofinansowania jest opracowanie krajowego planu inwestycyjnego, do którego niezbędna będzie analiza danych pozyskanych m.in. od gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Projekt realizowany jest przez firmę Arcadis, a Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jej partnerem w realizacji tego zadania.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiet – wdrożeniowej oraz sondażowej.

Poniżej przesyłamy link zapraszający do wypełnienia ankiet:

Woda pitna – II część ankiety sondażowej - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Mając na uwadze, jak ważne dla przyszłości branży, jest określenie potrzeb inwestycyjnych i wielkości ich finansowego wsparcia, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rekomenduje zapoznanie się z prośbą Ministerstwa Infrastruktury, wypełnienie ankiet i ich wysłanie do dnia 22.01.2021r.

Odpowiedzi na wszelkie pytania uzyskają Państwo pisząc na adresy mailowe podane na stronie internetowej, na której znajdują się ankiety.