Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią Służbę dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska

21 czerwca 2022 roku, w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią Służbę przyznanych postanowieniem Prezydenta RP.

W ceremonii uczestniczyli m.in. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, kierownictwo GIOŚ na czele z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Michałem Mistrzakiem oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak podczas uroczystoßci podkreślił, jak ważna jest rola pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych