Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w maju 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w maju 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR