Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Kontrola transportu odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym

30 sierpnia 2022 r., Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie przeprowadzili akcję kontrolną stanowiącą kontynuację działań związanych z kontrolą transportu odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Punkt kontrolny został wyznaczony przy drodze ekspresowej nr 6, MOP Tymień Północ, gmina Będzino. 

W akcji kontrolnej brali udział przedstawiciele Morskiego Oddziału Straży Granicznej Placówki w Kołobrzegu oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie Oddział Celny w Kołobrzegu Czwarty Referat Kontroli Mobilnej. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami prawa. W trakcie akcji skontrolowano 11 pojazdów.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Kontrole transportu odpadów w różnych lokalizacjach na terenie całego województwa będą systematycznie kontynuowane.