Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Projekt pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Program ten ma na celu wyznaczenie priorytetowych obszarów oraz kluczowych inwestycji, wymaganych w celu poprawy bezpieczeństwa wody.

więcej »

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników i wprowadzonymi zmianami w organizacji funkcjonowania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie z uwagi na lokalizację siedziby Inspektoratu w budynkach ZUW.

więcej »

Powszechny Spis Rolny

Kontrola warunków rozładunku i sposobu magazynowania saletry amonowej.