Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Komunikat o pogorszeniu jakość powietrza w Szczecinie w związku z pożarem na ulicy Pomorskiej. w dniu 20.09.2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że w trakcie pożaru na ulicy Pomorskiej jakość powietrza uległa znacznemu pogorszeniu. W związku z powyższym stwierdzono zagrożenie dla osób starszych i dzieci, osób z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza, które mogą odczuwać skutki zdrowotne oraz pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło. W związku z ww. zdarzeniem inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie podjęli czynności kontrolne w terenie, w ramach których m. in. pobierane są próby powietrza i wody. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzona kontrola mająca na celu zweryfikowanie informacji dotyczących przestrzegania przez zakład wymogów ochrony środowiska.

Uprzejmie informujemy, że aktualne dane znajdują się na stronie internetowej https://powietrze.wios.szczecin.pl

Poniżej przedstawiamy szczegółowe, aktualnie publikowane dane ze stacji pomiarowej na ulicy:

więcej »

Komunikat II o jakość powietrza w Szczecinie w dniu 21.09.2018 r. po pożarze przy ulicy Pomorskiej w dniu 20.09.2018 r.

W dniu 20.09.2018 r. w związku z wystąpieniem pożaru odpadów przy ul. Pomorskiej w Szczecinie, automatyczne stacje monitoringu powietrza w Szczecinie zarejestrowały podwyższone stężenia badanych substancji. W szczególności dotyczyło to stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, tlenków azotu, tlenku węgla oraz mierzonych na stacji przy ul. Piłsudskiego stężeń substancji z grupy węglowodorów aromatycznych takich jak: benzen, etylobenzen, toluen, m-p-ksylen, o-ksylen.

więcej »

Po pożarze składowiska złomu i odpadów w Szczecinie Komunikat Centrum Prasowego Wojewody Zachodniopomorskiego

43 zastępy Straży Pożarnej zaangażowane były w akcję gaszenia pożaru, który wybuchł na składowisku złomu i odpadów elektronicznych przy ul. Pomorskiej w Szczecinie dziś przed godziną 16.00. W późnych godzinach wieczornych  dogaszano pożar.

więcej »

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 18.09.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.09.2018 r. na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w maju 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w maju 2018 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu, w punkcie pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej, wykonanych w maju 2018 r.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR