Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. dzień 2 maja 2019 r. jest dla pracowników urzędów administracji rządowej dniem wolnym od pracy.

 

więcej »

Zmiana numerów telefonów WIOŚ w Szczecinie

Uprzejmie informuję, iż z dniem 7 stycznia 2019 r. zmianie uległy numery telefonów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

więcej »

Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska przez całą dobę

Numer telefonu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie:

w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku (dni robocze):

91 44 05 820

w godz. 15.00 – 7.00 oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę:

(telefon dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego)

91 4303 342

696 031 168

więcej »

Zmiany organizacyjne -Centralne Laboratorium Badawcze oddział w Szczecinie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który przejmuje zadania w zakresie wykonywania wszystkich prac badawczo-monitoringowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach nowej organizacji Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie województwa zachodniopomorskiego, funkcjonuje - Centralne Laboratorium Badawcze oddział w Szczecinie.
Badania środowiskowe realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym obsługa stacji monitoringu powietrza, realizowane będą przez Oddział Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) w Szczecinie z Pracowniami w Szczecinie i Koszalinie.
Numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego oddział w Szczecinie zostały przedstawione poniżej:

więcej »

Zmiany organizacyjne - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie (RWMŚ)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który przejmuje zadania w zakresie wykonywania wszystkich prac badawczo-monitoringowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W ramach nowej organizacji Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie województwa zachodniopomorskiego, funkcjonuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie.
 

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR