Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w październiku 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w październiku 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych we wrześniu 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych we wrześniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w październiku 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w październiku 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w grudniu 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w grudniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w listopadzie 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w listopadzie 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR