Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w styczniu 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w styczniu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

WaterProtect – naukowcy w walce z zanieczyszczeniem azotanowym wód

Zagrożenie dla ujęć wody pitnej, a tym samym dla zdrowia ludzi, degradacja biologiczna jezior i rzek – to najbardziej niebezpieczne efekty zanieczyszczenia związkami azotu na terenach rolniczych. Hydrogeolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) wraz z partnerami z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zajmują się ochroną zasobów wody na takich obszarach. Innowacyjne narzędzia wspierające ochronę wód na terenach rolniczych (WATERPROTECT – innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments) to projekt finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Jego uczestnicy mają wypracować najlepsze sposoby ochrony i gospodarowania zasobami wody na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo, na których stwierdzono zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych związkami azotu lub pestycydami.

więcej »

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 19.03.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 19.03.2018 r.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lutym 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lutym 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 12.03.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 12.03.2018 r.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR