Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w maju 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w maju 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

16 czerwca dniem wolnym w WIOŚ w Szczecinie

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 16 czerwca jest dla pracowników administracji rządowej dniem wolnym od pracy.
 

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w marcu 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w marcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w marcu 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w marcu 2017 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w marcu 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w marcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR