Publikacje
Tytuł:RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2001
Autor:Małgorzata Landsberg-Uczciwek + zespół
Data publikacji:2003-01-18T00:00:00

Każdy z nas chce wiedzieć w jakim środowisku żyje. Czy woda, powietrze, gleba – dar natury nie są źródłem zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. W potocznej opinii jakość naszego środowiska jest coraz gorsza. Ale jak jest naprawdę? Na to pytanie może dać odpowiedź tylko wiarygodna jego ocena i wyniki badań środowiska. A to jest właśnie jedno z głównych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.
O tym jaki jest stan środowiska w województwie zachodniopomorskim mogą się Państwo dowiedzieć z naszego „Raportu o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim za rok 2001”. Wszystkich, którzy potrzebują więcej informacji polecam naszą stronę internetową i zapraszam do odwiedzenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Małgorzata Kołodziej – Nowakowska
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska


Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
01.pdf  93 k 2003-01-17 13:22:52  Katarzyna Szameto  I. Ogólna charakterystyka województwa zachodniopomorskiego 
02.pdf  2617 k 2003-01-17 13:22:59  Krystyna Jurkowska, przy współpracy Grażyny Brożek i Grażyny Urban  II. Gospodarka odpadami 
03.pdf  986 k 2003-01-17 13:23:02  Renata Rewaj, Aneta Trybuchowicz, przy współpracy Wojciecha Poprawskiego i Pawła Sawuka  III. Ocena jakości powietrza 
04.pdf  4542 k 2003-01-17 13:23:14  Jerzy Jurkowski, Irena Złoczowska, Elżbieta Wierzchowska, Krystyna Jurkowska, Joanna Żurawska, przy współpracy  IV. Ocena jakości wód 
09.pdf  780 k 2003-01-17 13:23:49  Teresa Błaszczak, Krystyna Bernacka, Barbara Krawiec, Krzysztof Woś  IX. Działalność Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
admin.pdf  551 k 2003-01-17 13:45:06  Mapa 1. Podział administracyjny województwa zachodniopomorskiego 
odpady.pdf  2024 k 2003-01-17 13:45:13  Mapa 2. Lokalizacja składowisk komunalnych i zakładów posiadających składowiska przemysłowe w województwie zachodniopomorskim 
powietrze.pdf  1998 k 2003-01-17 13:45:19  Mapa 3. Stosunek średnich rocznych stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza do wartości dopuszczalnych w punktach pomiarowych województwa zachodniopomorskiego w roku 2001 
zrzuty.pdf  837 k 2003-01-17 13:45:24  Mapa 4. Lokalizacja zrzutów ścieków powyżej 100 m3 na dobę w województwie zachodniopomorskim 
rzeki-ppoem.pdf  500 k 2003-01-17 13:45:20  Mapa 5. Lokalizacja stanowisk badawczych wód powierzchniowych płynących w województwie zachodniopomorskim badanych w roku 2001 
jeziora.pdf  443 k 2003-01-17 13:45:08  Mapa 6. Jeziora badane województwie zachodniopomorskim w latach 1990-2001 
wpodziemne.pdf  434 k 2003-01-17 13:45:22  Mapa 7. Ocena jakości wód podziemnych na obszarze województwa zachodniopomorskiego badanych przez Państwowy Instytut Geologiczny w sieci krajowej IOŚ w roku 2001 
wstep.pdf  161 k 2003-01-17 13:24:25  Małgorzata Landsberg-Uczciwek  Spis treści i wprowadzenie 
05.pdf  113 k 2003-01-17 13:23:14  Jerzy Ćmikiewicz, Lech Kolanecki, przy współpracy Włodzimierza Osesika  V. Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego 
06.pdf  255 k 2003-01-17 13:23:15  Małgorzata Trybuchowicz, Lech Pieczyński  VI. Finansowanie w ochronie środowiska 
07.pdf  625 k 2003-01-17 13:23:17  Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander, Józef Szpikowski  VII. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego 
08.pdf  11139 k 2003-01-17 13:23:47  Urszula Jakuczun, Franciszek Nowacki, Barbara Wardziukiewicz, Ireneusz Lewicki,  VIII. Charakterystyka wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego 
10.pdf  75 k 2003-01-17 13:23:49  Małgorzata Landsberg-Uczciwek  X. Podsumowanie 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR