Publikacje
Tytuł:Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2011
Autor:Praca zbiorowa
Data publikacji:2013-01-10T00:00:00

„Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2011” stanowi ocenę stanu środowiska na terenie województwa zachodniopomorskiego, prezentuje wyniki prowadzonych pomiarów oraz bieżącą klasyfikację jakości poszczególnych elementów środowiska wraz z określeniem zmian zachodzących w trakcie całego okresu badawczego. Jest również podsumowaniem działań kontrolnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.


Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
I Strona tyt._Spis tresci_Wstęp.pdf  916 k 2013-01-10 12:56:09  01. Spis treści, Wstęp 
II Ogólna charakterystyka województwa zachodniopomorskiego.pdf  650 k 2013-01-10 12:56:22  02. Ogólna charakterystyka województwa zachodniopomorskiego 
III Gospodarowanie odpadami.pdf  2576 k 2013-01-10 12:56:31  03. Gospodarowanie odpadami 
IV Ochrona wód.pdf  869 k 2013-01-10 12:56:47  04. Ochrona wód 
IV.1 Zagrożenia jakości wód.pdf  3612 k 2013-01-10 12:56:59  04.1 Zagrożenia jakości wód 
IV.2 Rzeki.pdf  3101 k 2013-01-10 12:57:26  04.2 Rzeki 
IV.3 Jeziora.pdf  4347 k 2013-01-10 12:57:48  04.3 Jeziora 
IV.4 Wody przejściowe i przybrzeżne.pdf  3050 k 2013-01-10 12:58:07  04.4 Wody przejściowe i przybrzeżne 
IV.5 Wody podziemne.pdf  3322 k 2013-01-10 12:58:26  04.5 Wody podziemne 
IV.6 Osady rzek i jezior.pdf  1870 k 2013-01-10 12:58:42  04.6 Osady rzek i jezior 
V Jakość gleb.pdf  1202 k 2013-01-10 12:58:55  05. Jakość gleb 
VI Ochrona powietrza.pdf  4810 k 2013-01-10 12:59:16  06. Ochrona powietrza 
VII Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych.pdf  1741 k 2013-01-10 12:59:31  07. Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża 
VIII Klimat akustyczny.pdf  3367 k 2013-01-10 12:59:48  08. Klimat akustyczny 
IX Pola elektromagnetyczne.pdf  1404 k 2013-01-10 13:00:03  09. Pola elektromagnetyczne 
X Labolatorium WIOŚ w Szczecinie.pdf  1363 k 2013-01-10 13:00:17  10. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie 
XI Działalność kontrolna WIOŚ w Szczecinie.pdf  1273 k 2013-01-10 13:00:31  11. Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie 
XII Finansowanie działań proekologicznych przez WFOŚiGW.pdf  895 k 2013-01-10 13:00:41  12. Finansowanie działań proekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
Podsumowanie.pdf  1065 k 2013-01-10 13:00:54  13. Podsumowanie 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR