Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Publikacje

Tytuł: Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2009

Data publikacji: 2010-11-14T00:00:00

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia w załączeniu ocenę stanu wód powierzchniowych wykonaną zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r.. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej Dyrektywy Wodnej - RDW). Prace nad dostosowaniem systemu monitoringu wód powierzchniowych, w tym ich oceny, do wymogów RDW trwają od 2006 roku i  nadal nie są jeszcze zakończone. Do oceny stanu wód powierzchniowych wykorzystano wyniki monitoringu prowadzonego w 2009 roku zgodnie z Wojewódzkim Programem Monitoringu Środowiska.

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2009.pdf  2778 k 2010-11-14 19:50:42  Zespół  Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2009