Publikacje
Tytuł:OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2008
Autor:Małgorzata Landsberg-Uczciwek + zespół
Data publikacji:2009-07-14T00:00:00

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wykonał po raz pierwszy ocenę stanu wód powierzchniowych w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy 2000/60/WE  (Ramowej Dyrektywy Wodnej). Prace nad dostosowaniem systemu monitoringu wód powierzchniowych, w tym ich oceny, do wymogów RDW trwają od 2006 roku i  nadal nie są jeszcze zakończone.


Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
ocena jakości wód powierzchniowych 2008 zachodniopomorskie.pdf  4721 k 2009-08-28 14:41:50  Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Elżbieta Wierzchowska, Irena Złoczowska, Anna Robak-Bakierowska, Joanna Chałupińska, Krzysztof Gruca  OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2008 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR