Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Publikacje

Tytuł: Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015. Raport 2016

Autor: Praca zbiorowa
Data publikacji: 2016-12-31T00:00:00

 

Z wielką przyjemnością przekazuję do Państwa dyspozycji kolejny raport o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego. Przedstawione zostały w nim informacje o aktualnym stanie środowiska oraz komentarze o trendach zmian w jego poszczególnych elementach, interpretujące otrzymane wyniki  i nawiązujące do zależności pomiędzy presją wywieraną na środowisko, a jego reakcją lub też odpowiedzią na podjęte działania naprawcze. Raport 2016 opracowany został na podstawie danych pomiarowo – kontrolnych, wykonanych w latach 2013 - 2015, a także innych informacji pozyskanych między innymi ze źródeł administracyjnych i statystyki publicznej.

Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, uczestniczących w kontrolach, badaniach oraz analizie danych. Chciałbym także podziękować za współpracę wszystkim instytucjom samorządowym i rządowym, współpracującym z nami w całym procesie zbierania i opracowywania danych, a w szczególności Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez wsparcia których wydanie niniejszej publikacji nie byłoby możliwe.

Wszystkich zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej - www.wios.szczecin.pl, na której znajdują się między innymi aktualne informacje o kontrolach i automatycznych pomiarach zanieczyszczeń powietrza oraz elektroniczne wersje opracowań i raportów. W imieniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zapraszam także na strony internetowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  - www.gios.gov.pl, na których przedstawione są  zagadnienia poruszane w Raporcie w skali całego kraju.

Mam nadzieję, że niniejszy raport oraz informacje zawarte na stronach internetowych Inspekcji Ochrony Środowiska będą dla Państwa wsparciem w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska w województwie zachodniopomorskim.

         Zachodniopomorski Wojewódzki

                        Inspektor Ochrony Środowiska

          Andrzej Miluch

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015. Raport 2016.pdf  39267 k 2017-01-02 12:36:23  Andrzej Miluch  Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015. Raport 2016 
Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015. Raport 2016_Mniejsza rozdzelczość.pdf  17415 k 2016-12-31 15:05:40  Andrzej Miluch  Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015. Raport 2016_Mniejsza rozdzelczość