Publikacje
Tytuł:Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020
Autor:Praca zbiorowa
Data publikacji:2016-02-01T00:00:00

Państwowy monitoring środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku” (art. 25 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

Zgodnie z artykułem 23 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest realizowany na podstawie wieloletnich programów opracowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz wojewódzkich programów monitoringu opracowywanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

System PMŚ składa się z czterech bloków: bloku – presje, czynniki sprawcze, bloku – stan oraz bloku –zintegrowane oceny i prognozy, określających rodzaje i intensywność oddziaływania na środowisko przy pomocy wybranych wskaźników środowiskowych lub jeszcze wyraźniej wskaźników zrównoważonego rozwoju.


Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Aneks nr 1 do Programu PMS_woj_zach-pom na lata 2016-2020.pdf  7180 k 2017-09-27 11:12:15  Aneks nr 1 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 
Aneks nr 2 do Programu PMS_woj_zach-pom na lata 2016-2020.pdf  17352 k 2017-09-27 08:03:39  Aneks nr 2 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 
Aneks nr 3 do Programu PMS_woj_zach-pom na lata 2016-2020.pdf  5419 k 2018-05-16 11:30:25  Aneks nr 3 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 
Aneks nr 4 do Programu PMS_woj_zach-pom na lata 2016-2020.pdf  1759 k 2018-05-16 11:31:15  Aneks nr 4 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 
Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2016-2020.pdf  28384 k 2016-05-25 14:32:25  Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR