Publikacje
Tytuł:Aktualizacja - Rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
Autor:Jolanta Szablewska-Wiraszka
Data publikacji:2015-07-23T00:00:00

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 25, poz. 1232, z późn. zm.)  wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:

1) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

2) miejsc dostępnych dla ludności.


Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
WIOŚ Szczecin Rejestr PEM.pdf  239 k 2016-12-23 13:16:52  Rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR