Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Publikacje

Tytuł: Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim. Raport 2014.

Autor: Praca zbiorowa
Data publikacji: 2014-12-31T00:00:00

Przekazując kolejny raport o stanie środowiska mam nadzieję, że informacje w nim zawarte dostarczą Państwu szeroką i rzetelną wiedzę o naszym wspólnym środowisku.Prezentujemy w nim informacje uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także z innych źródeł administracyjnych i statystyki publicznej. Zamiarem naszym jest, aby został on wykorzystany na wszystkich szczeblach administracji publicznej do racjonalnego zarządzania środowiskiem a decyzje związane z korzystaniem ze środowiska mogły być podejmowane świadomie i odpowiedzialnie.

Raport opracowany został na podstawie danych pomiarowych z lat 2012–2013 i stanowi ocenę stanu środowiska na terenie województwa zachodniopomorskiego, prezentuje wyniki prowadzonych pomiarów oraz bieżącą klasyfikację jakości poszczególnych elementów środowiska wraz z określeniem zmian zachodzących w trakcie całego okresu badawczego. Stanowi on również podsumowanie działań  kontrolnych i laboratoryjnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie uczestniczącym w kontrolach, badaniach oraz analizie danych. Chciałbym także podziękować za współpracę wszystkim instytucjom samorządowym i rządowym współpracującym z nami w całym procesie zbierania i opracowywania danych, a w szczególności Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez wsparcia których wydanie niniejszej publikacji nie byłoby możliwe.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
Andrzej Miluch

 

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
10. Działalność kontrolna.pdf  244 k 2014-12-31 12:49:07  Wiesław Steinke  Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie 
03. Gospodarka odpadami.pdf  750 k 2014-12-31 10:19:55  Krystyna Jurkowska  Gospodarowanie odpadami 
07. Klimat akustyczny.pdf  4694 k 2014-12-31 12:34:11  Jolanta Szablewska-Wiraszka, Magdalena Dąbrowska  Klimat akustyczny 
09. Laboratorium.pdf  376 k 2014-12-31 14:07:58  Magdalena Bednarz  Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie 
06. Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych.pdf  523 k 2014-12-31 12:30:51  Renata Rewaj, Renata Pałyska, Natalia Bykowszczenko  Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża 
05. Ochrona powietrza.pdf  4145 k 2014-12-31 12:32:21  Renata Rewaj, Renata Pałyska, Natalia Bykowszczenko  Ochrona powietrza 
04. Ochrona wód.pdf  16896 k 2014-12-31 13:41:41  Irena Złoczowska, Elżbieta Wierzchowska, Anna Robak-Bakierowska, Elżbieta Sroka, Honorata Szatkowska-Konon, Andrzej Gajdecki  Ochrona wód 
02. Ogólna charakterystyka województwa zachodniopomorskiego.pdf  68 k 2014-12-31 10:16:58  Honorata Szatkowska-Konon  Ogólna charakterystyka województwa zachodniopomorskiego 
Podsumowanie.pdf  174 k 2014-12-31 13:08:48  Małgorzata Landsberg-Uczciwek  Podsumowanie 
08. Pola elektromagnetyczne.pdf  1059 k 2014-12-31 12:34:53  Jolanta Szablewska-Wiraszka, Magdalena Dąbrowska  Pola elektromagnetyczne 
01. Wstęp.pdf  117 k 2014-12-31 10:14:19  Andrzej Miluch  Wstęp