Zamówienia publiczne - archiwum
Data Tytuł
2011/12/06   Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych. Numer sprawy: AT-325-13/2011  
2011/11/24   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do automatycznych stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Nr sprawy: AT-325-12/2011  
2011/11/18   Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych. Numer sprawy: AT-325-11/2011  
2011/11/10   Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych. Numer sprawy: AT-325-9/2011  
2011/10/28   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2012. Nr sprawy: AT-325-8/2011  
2011/10/21   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w posiadaniu WIOŚ w Szczecinie wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń i analiz. Nr sprawy: AT-325-7/2011  
2011/10/17   Dostawa rozdzielni gazów laboratoryjnych wraz z jej montażem. Nr sprawy: AT-325-6/2011  
2011/10/07   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w posiadaniu WIOŚ w Szczecinie wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń i analiz. Nr sprawy: AT-325-5/2011  
2011/09/23   Dostawa rozdzielni gazów laboratoryjnych wraz z jej montażem. Nr sprawy: AT-325-4/2011  
2011/03/16   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-3/2011  
2011/01/26   Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego. Nr sprawy: AT-325-2/2011.  
2011/01/05   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w próbkach wody w I kwartale 2011 r. Nr sprawy: AT-325-1/2011  
2010/11/30   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2011. Nr sprawy: AT-325-16/2010.  
2010/11/18   Aktualizacja i dostawa oprogramowania GIS. Nr sprawy: AT-325-15/2010  
2010/11/10   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w próbkach wody zasolonej - wody przejściowe i przybrzeżne. Nr sprawy: AT-325-13/2010  
2010/10/12   Dostawa materiałów filtracyjnych wykorzystywanych w Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-12/2010.  
2010/10/05   Dostawa i instalacja analizatora siarki w olejach wraz z urządzeniami do poboru prób dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Numer sprawy: AT-325-11/2010  
2010/10/04   Dostawa oprogramowania GIS. Nr sprawy AT-325-10/2010  
2010/09/27   Dostawa i instalacja analizatora siarki w olejach wraz z urządzeniami do poboru prób dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Numer sprawy: AT-325-9/2010  
2010/09/24   Dostawa oprogramowania GIS. Nr sprawy AT-325-8/2010  
2010/09/13   Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie i Laboratorium Delegatury w Koszalinie  
2010/08/23   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy AT-325-6/2010  
2010/08/03   Dostawa części zamiennych i materiałów ekspl. do systemu oczyszcz. wody Millipore: Elix TM, Milli-Q Gradient i Milli-RO 10 PLUS oraz przegląd zestawu oczyszcz. wody Millipore. Nr sprawy AT-325-5/2010  
2010/08/02   Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie i Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Numer sprawy: AT-325-4/2010  
2010/06/15   Pojazd specjalistyczny do obsługi stacji pomiarów jakości powietrza oraz pomiarów emisji i imisji. Numer sprawy: AT-325-3/2010  
2010/06/02   Pojazd specjalistyczny do obsługi stacji pomiarów jakości powietrza oraz pomiarów emisji i imisji. Numer sprawy: AT-325-2/2010  
2010/06/02   Mobilny kontener oraz wyposażenie pomiarowe do badania jakości powietrza. Numer sprawy: AT-325-1/2010  
2009/12/09   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w 14 próbkach wody zasolonej - wody przejściowe i przybrzeżne. Numer sprawy: AT-325-27/2009.  
2009/12/08   Dost. i inst. wysokoobjęt. poborników pyłu zawieszonego z głowicą pyłu PM 10 i PM 2,5 oraz zestawu do komunikacji umożliwiającego zapewn. zdalnego nadzorow. pracą pob. pyłu. Nr spr.: AT-325-26/2009  
2009/12/03   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2010. Numer sprawy: AT-325-25/2009  
2009/11/18   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w 14 próbkach wody zasolonej – wody przejściowe i przybrzeżne. Numer sprawy: AT-325-24/2009.  
2009/11/10   Dostawa przenośnych zestawów do poboru próbek. Numer sprawy: AT-325-23/2009.  
2009/10/09   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Numer sprawy: AT-325-21/2009  
2009/10/09   Dostawa i instalacja zestawu laboratoryjnego składającego się ze spektrofotometru UV VIS, zestawu komputerowego oraz oprogramowania. Numer sprawy: AT-325-22/2009  
2009/10/07   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Numer sprawy: AT-325-20/2009  
2009/09/17   Dostawa i instalacja analizatora siarki w olejach. Nr sprawy: AT-325-18/2009.  
2009/09/17   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w 28 próbkach wody. Numer sprawy: AT-325-17/2009  
2009/09/11   Dostawa i instalacja spektrometru absorpcji atomowej. Numer sprawy: AT-325-16/2009  
2009/08/26   Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi laboratorium. Nr sprawy: AT-325-15/2009.  
2009/08/14   Dostawa i instalacja analizatora węgla organicznego TOC i azotu ogólnego. Numer sprawy: AT-325-14/2009  
2009/08/12   Dostawa i instalacja chromatografu jonowego. Numer sprawy: AT-325-13/2009  
2009/08/06   Dostawa i instalacja aparatu do oznaczania azotu Kjeldahla. Numer sprawy: AT-325-12/2009  
2009/08/05   Dostawa i instalacja chromatografu cieczowego HPLC. Numer sprawy: AT-325-11/2009  
2009/07/10   Dostawa i instalacja spektrometru absorpcji atomowej. Numer sprawy: AT-325-10/2009  
2009/06/30   Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi laboratorium. Numer sprawy: AT-325-9/2009  
2009/05/28   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Numer sprawy: AT-325-8/2009  
2009/05/22   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Numer sprawy: AT-325-7/2009  
2009/05/21   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-6/2009  
2009/05/14   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Numer sprawy: AT-325-5/2009  
2009/04/29   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Numer sprawy: AT-325-4/2009  
2009/04/23   Dostawę i instalację sprzętu do automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Nr sprawy: AT-325-2/2009  
2009/04/23   Dostawę i instalację analizatorów do automatycznego pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Nr sprawy: AT-325-3/2009  
2009/04/07   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-1/2009  
2008/12/15   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-11/2008  
2008/11/28   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-10/2008  
2008/11/27   Dostawa samochodów do prowadzenia kontroli stanu środowiska i pomiarów w terenie. Nr sprawy: AT-325-9/2008  
2008/11/26   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2009. Nr sprawy: AT-325-8/2008  
2008/11/20   Dostawa i instalacja mobilnej oraz przewoźnej stacji monitorowania hałasu. Nr sprawy: AT-325-7/2008  
2008/11/19   Dostawa samochodów do prowadzenia kontroli stanu środowiska i pomiarów w terenie. Nr sprawy: AT-325-6/2008  
2008/11/07   Dostawa i instalacja mobilnej oraz przewoźnej stacji monitorowania hałasu. Nr sprawy: AT-325-5/2008  
2008/04/18   Dostawa odczynników. Nr sprawy: AT-325-4/2008  
2008/04/10   Dostawa odczynników. Nr sprawy: AT-325-3/2008  
2008/03/25   Dostawa odczynników  
2007/11/23   Dostawa i instalacja sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-8/2007  
2007/11/22   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-7/2007  
2007/11/21   Dostawa odczynników i wzorców na potrzeby WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy - AT-325-6/2007  
2007/11/09   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-5/2007  
2007/10/31   Dostawa filtrów na potrzeby WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-4/2007  
2007/10/30   Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do analizatorów w automatycznych stacjach pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie i w Widuchowej. Nr sprawy: AT-325-2/2007  
2007/10/30   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2008. Nr sprawy: AT-325-3/2007  
2006/12/15   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2007. Nr sprawy: AT-325-6/2006  
2006/12/01   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2007. Nr sprawy: AT-325-5/2006  
2006/11/29   Dostawa komputerów przenośnych dla inspektorów WIOŚ wykonujących kontrole w terenie. Nr sprawy: AT-325-4/2006  
2006/11/03   Dostawa filtrów na potrzeby Laboratorium WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-3/2006  
2006/11/03   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Nr sprawy: AT-325-2/2006  
2005/12/15   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Nr sprawy: AT-325-10/2005  
2005/11/17   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na 2006 r. Nr sprawy: AT-325-8/2005  
2005/11/17   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Nr sprawy: AT-325-9/2005  
2005/05/18   Dostawa oprogramowania komputerowego GIS ArcView oraz SHP TRANS PL wraz z instalacją w siedzibie WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-7/2005  
2005/04/12   Dostawa oprogramowania komputerowego wraz z instalacją w siedzibie WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-6/2005  
2005/04/12   Dostawa sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją i uruchomieniem w siedzibie WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-5/2005  
2005/04/07   Dostawa kontenera z doposażeniem dla WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-4/2005  
2005/04/07   Dostawa i uruchomienie wysokowydajnej kolorowej drukarko-kopiarki laserowej dla WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-3/2005  
2005/02/24   Dostawa gazów specjalnych dla WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-2/2005  
2004/11/24   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-22/2004  
2004/11/10   Dostawa samochodów dla potrzeb Wydziału Inspekcji i Pracowni Poboru Prób i Pomiarów w terenie. Nr sprawy AT-325-21/2004  
2004/10/14   Dostawa sprzętu i aparatury pomiarowej dla WIOŚ. Nr sprawy: AT-325-20/2004  
2004/10/01   Dostawa komory laminarnej, wyparki obrotowej i stacji do zagęszczania próbek. - Nr sprawy: AT-325-19/2004  
2004/10/01   Dostawa zestawów filtracyjnych i generatora wodoru. - Nr sprawy: AT-325-18/2004  
2004/10/01   Druk „Raportu o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002 i 2003”.- Nr sprawy: AT-325-16/2004  
2004/10/01   Dostawa mikroskopów stereoskopowych. - Nr sprawy: AT-325-17/2004  
2004/08/06   Dostawa komór laminarnych, stacji do zagęszczania próbek i wyparek obrotowych.  
2004/08/06   Dostawa mikroskopów stereoskopowych  
2004/08/06   Dostawa zestawów filtracyjnych i generatora wodoru.  
2004/07/29   Dostawa sprzętu i aparatury pomiarowej dla WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie.  
2004/06/04   Zagospodarowanie terenu pod posadowienie trzech stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie  
2004/06/01   Monitoring stanu żyzności gleb i składu chemicznego wód glebowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego  
2004/05/12   Zagospodarowanie terenu pod posadowienie trzech stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie  
2004/05/01   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów w automatycznych stacjach monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.  
2004/05/01   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek dla WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie  
2004/05/01   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie  
Powered by ICOR