Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Grupa Interwencyjno-Wyjazdowa

 

ZGŁOSZENIA PRZYPADKÓW NARUSZENIA PRZEPISÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ CAŁĄ DOBĘ SIEDEM DNI W TYGODNIU

numer telefonu: 

+48 797 623 240

e-mail: giw@wios.szczecin.pl

 

Grupa Interwencyjno-Wyjazdowa funkcjonuje w strukturach Wydziału Inspekcji WIOŚ w Szczecinie od 1 grudnia 2019 r.

Zatrudnienie wystarczającej liczby osób pozwoliło na wprowadzenie dla niej zmianowego systemu pracy (po 12 h). Zmiany obejmują godziny: od 8.00 do 20.00 i od 20.00 do 8.00. Grupa Interwencyjno-Wyjazdowa składa się z 12 inspektorów pracujących w 4 zespołach zadaniowych po 3 osoby w każdym. W każdym zespole wyznaczony został koordynator. Do dyspozycji zgłaszających przypadki naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska udostępnione zostały również telefony alarmowe, czynne całodobowo oraz specjalny adres poczty elektronicznej celem zapewnienia właściwej sprawności systemu. Koordynatorzy wyżej wymienionych zespołów, zostali również wyposażeni w telefony komórkowe, tak aby podczas podejmowanych działań w terenie w dalszym ciągu mieli możliwość odbierania ewentualnych nowych zgłoszeń. Grupa Interwencyjno-Wyjazdowa realizuje przede wszystkim działania kontrolne, które wymagają szybkiej reakcji ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Dotyczy to głównie poważnych awarii, zgłoszeń związanych z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i powietrza, interwencji związanych z nielegalnym porzuceniem odpadów bądź wykrywanie nieprawidłowości w gospodarce odpadowej oraz współpracy z organami ścigania celem zatrzymania nielegalnych transportów odpadów. 

Inspektorzy z Grupy Interwencyjno – Wyjazdowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. otrzymali 199 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczenia środowiska oraz nielegalnego postępowania z odpadami, podjęli 231 wyjazdów interwencyjnych, z których sporządzono notatki służbowe, w tym:

       - 71 wyjazdów związanych z zanieczyszczeniem środowiska wodnego i gospodarki wodno-ściekowej,

       - 62 wyjazdy związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz odorami,

       - 44 wyjazdy związane z nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami.