Wyniki przetargów
Data Tytuł
2018/12/12   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr spr. AT.272.4.2018.AKW - Udostępnienie informacji o wyborze ofert  
2018/11/23   Dostawa i instalacja mineralizatora mikrofalowego dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie Pracownia w Koszalinie. Nr sprawy: AT.272.3.2018.AKW - Udostępnienie informacji o wyborze oferty  
2018/10/22   Dostawa odczynników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT.272.2.2018.AKW - Udostępnienie informacji o unieważnieniu postępowania  
2018/09/17   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT.272.1.2018.AKW - Udostępnienie informacji o wyborze oferty w części II i III postępowania   
2018/09/05   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT.272.1.2018.AKW - Udostępnienie informacji o unieważnieniu postępowania w części I  
2017/11/23   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.8.2017.AKW - Informacja o wyniku  
2017/10/02   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń posiadanych przez Laboratorium WIOŚ w Szczecinie - AT.272.2.2017.AS - Informacja o wyniku w części I-VI, VIII-IX  
2017/10/02   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ - Nr sprawy: AT.272.1.2017.MLB - Informacja o wyniku cz. III i V  
2017/09/09   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń posiadanych przez Laboratorium WIOŚ w Szczecinie - AT.272.2.2017.AS - Informacja o wyniku  
2017/09/09   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla potrzeb Laboratorium WIOŚ - Nr sprawy: AT.272.1.2017.MLB - Informacja o wyniku  
2016/11/24   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.2.2016.AS - Informacja o wyniku  
2016/08/19   Dostawę analizatora do przepływowej analizy ciągłej CFA z detekcją spektrofotom. do oznacz. azotu amon, ind. fenol. oraz ortofosf.w wodzie i ściekach - Nr spr.: AT.272.1.2016.MLB - Informacja o wyniku  
2015/11/16   Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.5.2015.AS - Informacja o wyniku  
2015/10/23   Dostawa przepływomierza dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.4.2015.AS - Informacja o wyniku  
2015/10/20   Dostawa urządzeń do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.3.2015.MLB - Informacja o wyniku  
2015/07/15   Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z zestawem komputerowym - 2 szt. - Nr sprawy: AT.272.2.2015.AS - Informacja o wyniku  
2015/06/26   Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem spektrometrii mas - - Nr sprawy: AT.272.1.2015.AS - Informacja o wyniku  
2014/10/31   Dostawa urządzeń do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części III. Nr sprawy: AT.272.3.2014.AS  
2014/10/21   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I i II. Nr sprawy: AT.272.3.2014.AS  
2014/10/15   Przebudowa pomieszczeń WIOŚ w Szczecinie na III piętrze budynku ZUW i przystosowanie ich na potrzeby Wydziału Monitoringu Nr sprawy: AT.272.2.2014.AS - Informacja o wyniku  
2014/09/08   Przebudowę pomieszczeń WIOŚ w Szczecinie na III piętrze budynku ZUW i przystosowanie ich na potrzeby Wydziału Monitoringu - Nr sprawy: AT.272.1.2014.AS - Informacja o wyniku  
2013/12/13   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2014 - Nr sprawy: AT.272.9.2013.AS - Informacja o wyniku   
2013/11/05   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.6.2013.KF - Informacjao wyniku cz. VI  
2013/10/18   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.7.2013.KF - Informacja. o wyniku  
2013/10/18   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.5.2013.AS - Informacja o wyniku  
2013/10/11   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.6.2013.KF - Informacja. o wyniku cz. II, III, V, VIII i IX  
2013/10/11   Dostawa odczynników, wzorców oraz rozpuszczalników dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.5.2013.AS - Informacja. o wyniku cz. II, III i IV  
2013/09/30   Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.6.2013.KF - Informacja o wyniku cz. I, IV i VII  
2013/09/25   Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) - Nr sprawy: AT.272.4.2013.AS- Informacja o wyniku   
2013/09/10   Dostawa części eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.3.2013.KF - Informacja o wyniku cz. I  
2013/08/14   Dostawa części eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.3.2013.KF - Informacja o wyniku  
2013/07/12   Dostawa części eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Nr sprawy: AT.272.2.2013.AS - Informacja o wyniku  
2013/07/03   Dostawa chromatografu gazowego z detektorami FID-NPD - Nr sprawy AT.272.1.2013.AS - Informacja o wyniku  
2012/12/18   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2013 - Nr sprawy AT.272.4.2012.AS - Informacja o wyniku  
2012/10/17   Dostawa materiałów filtracyjnych wykorzystywanych w Laboratorium WIOŚ w Szczecinie - Nr sprawy AT.272.3.2012.AS - Informacja o wyniku  
2012/10/02   Dostawa gazów specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy AT.272.2.2012.AS - Informacja o wyniku  
2012/09/11   Dostawa odczynników chemicznych, rozpuszczalników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy AT.272.1.2012.AS - Informacja o wyniku  
2011/12/23   Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych. Numer sprawy: AT-325-13/2011 - Informacja o wyniku  
2011/12/02   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do automatycznych stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Nr sprawy: AT-325-12/2011 - Informacja o wyniku  
2011/11/28   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2012. Nr sprawy: AT-325-8/2011 - Informacja o wyniku  
2011/11/25   Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych. Numer sprawy: AT-325-11/2011 - Informacja o wyniku  
2011/11/18   Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych. Numer sprawy: AT-325-9/2011 - Informacja o wyniku  
2011/10/31   Dostawa rozdzielni gazów laboratoryjnych wraz z jej montażem. Nr sprawy: AT-325-6/2011 - Informacja o wyniku  
2011/10/31   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w posiadaniu WIOŚ w Szczecinie wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń i analiz. Nr sprawy: AT-325-7/2011 - Informacja o wyniku  
2011/10/20   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w posiadaniu WIOŚ w Szczecinie wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń i analiz. Nr sprawy: AT-325-5/2011 - Informacja o wyniku  
2011/10/20   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w posiadaniu WIOŚ w Szczecinie wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń i analiz. Nr sprawy: AT-325-5/2011 - Informacja o wyniku  
2011/10/14   Dostawa rozdzielni gazów laboratoryjnych wraz z jej montażem. Nr sprawy: AT-325-4/2011 - Informacja o wyniku  
2011/03/28   Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego. Nr sprawy: AT-325-2/2011  
2011/03/24   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-3/2011  
2011/01/25   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w próbkach wody w I kwartale 2011 r. Nr sprawy: AT-325-1/2011  
2010/12/17   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2011. Nr sprawy: AT-325-16/2010  
2010/11/29   Aktualizacja i dostawa oprogramowania GIS. Nr sprawy: AT-325-15/2010  
2010/11/23   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w próbkach wody zasolonej - wody przejściowe i przybrzeżne. Nr sprawy: AT-325-13/2010  
2010/11/05   Dostawa materiałów filtracyjnych wykorzystywanych w Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-12/2010  
2010/10/14   Dostawa i instalacja analizatora siarki w olejach wraz z urządzeniami do poboru prób dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Nr sprawy: AT-325-11/2010  
2010/10/12   Dostawa oprogramowania GIS. Nr sprawy AT-325-10/2010.  
2010/10/07   Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie i Laboratorium Delegatury w Koszalinie  
2010/10/05   Dostawa i instalacja analizatora siarki w olejach wraz z urządzeniami do poboru prób dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Numer sprawy: AT-325-9/2010  
2010/10/04   Dostawa oprogramowania GIS. Nr sprawy AT-325-8/2010  
2010/09/03   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy AT-325-6/2010  
2010/08/17   Dostawa części zamiennych i materiałów ekspl. do systemu oczyszcz. wody Millipore: Elix TM, Milli-Q Gradient i Milli-RO 10 PLUS oraz przegląd zestawu oczyszcz. wody Millipore. Nr sprawy AT-325-5/2010  
2010/08/17   Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie i Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Numer sprawy: AT-325-4/2010  
2010/08/06   Mobilny kontener oraz wyposażenie pomiarowe do badania jakości powietrza. Numer sprawy: AT-325-1/2010  
2010/06/25   Pojazd specjalistyczny do obsługi stacji pomiarów jakości powietrza oraz pomiarów emisji i imisji. Numer sprawy: AT-325-3/2010 - Informacja o wyniku  
2010/06/15   Pojazd specjalistyczny do obsługi stacji pomiarów jakości powietrza oraz pomiarów emisji i imisji. Numer sprawy: AT-325-2/2010 - Informacja o wyniku  
2010/01/05   Dost. i inst. wysokoobjęt. poborników pyłu zaw. z głowicą pyłu PM 10 i PM 2,5 oraz zestawu do komun. umożl. zapewn. zdaln. nadzor. pracą pob. pyłu. Nr spr.: AT-325-26/2009 - Informacja o wyniku cz. II  
2009/12/30   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w 14 próbkach wody zasolonej - wody przejściowe i przybrzeżne. Numer sprawy: AT-325-27/2009 - Informacja o wyniku  
2009/12/30   Dost. i inst. wysokoobjęt. poborników pyłu zaw. z głowicą pyłu PM 10 i PM 2,5 oraz zestawu do komun. umożl. zapewn. zdaln. nadzor. pracą pob. pyłu. Nr spr.: AT-325-26/2009 - Informacja o wyniku cz. I  
2009/12/14   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2010. Numer sprawy: AT-325-25/2009 - Unieważnienie postępowania  
2009/12/09   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w 14 próbkach wody zasolonej – wody przejściowe i przybrzeżne. Numer sprawy: AT-325-24/2009 - Unieważnienie postępowania  
2009/11/25   Dostawa przenośnych zestawów do poboru próbek. Numer sprawy: AT-325-23/2009 - Informacja o wyniku.  
2009/11/09   Dostawa i instalacja spektrometru absorpcji atomowej. Numer sprawy: AT-325-16/2009 - Informacja o wyniku.  
2009/11/02   Dostawa i instalacja zestawu laboratoryjnego składającego się ze spektrofotometru UV VIS, zestawu komputerowego oraz oprogramowania. Numer sprawy: AT-325-22/2009 - Informacja o wyniku  
2009/10/30   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Numer sprawy: AT-325-20/2009 - Informacja o wyniku  
2009/10/30   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie. Numer sprawy: AT-325-21/2009 - Informacja o wyniku  
2009/10/14   Dostawa i instalacja analizatora węgla organicznego TOC i azotu ogólnego. Numer sprawy: AT-325-14/2009 - Informacja o wyniku  
2009/10/14   Wykonanie badań na zawartość substancji priorytetowych w 28 próbkach wody. Numer sprawy: AT-325-17/2009 - Informacja o wyniku  
2009/10/14   Dostawa i instalacja aparatu do oznaczania azotu Kjeldahla. Numer sprawy: AT-325-12/2009 - Informacja o wyniku  
2009/10/09   Dostawa i instalacja analizatora siarki w olejach. Nr sprawy: AT-325-18/2009 - Informacja o wyniku  
2009/10/02   Dostawa i instalacja chromatografu jonowego. Numer sprawy: AT-325-13/2009 - Informacja o wyniku  
2009/09/25   Dostawa i instalacja chromatografu cieczowego HPLC. Numer sprawy: AT-325-11/2009 - Informacja o wyniku  
2009/09/07   Dostawa i instalacja spektrometru absorpcji atomowej. Numer sprawy: AT-325-10/2009 - Unieważnienie postępowania  
2009/09/07   Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi laboratorium. Numer sprawy: AT-325-15/2009 - Informacja o wyniku  
2009/07/31   Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi laboratorium. Numer sprawy: AT-325-9/2009 - Unieważnienie postępowania  
2009/06/12   „Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie”. Nr sprawy: AT-325-6/2009 - Informacja o wyniku  
2009/06/05   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-8/2009 - Unieważnienie postępowania  
2009/06/03   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Numer sprawy: AT-325-7/2009 Informacja o wyniku  
2009/05/22   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Numer sprawy: AT-325-5/2009 - Unieważnienie  
2009/05/20   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-4/2009 - Unieważnienie postępowania  
2009/05/19   Dostawa i instalacja sprzętu do automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Nr sprawy: AT-325-2/2009 - Informacja o wyniku  
2009/05/19   Dostawa i instalacja analizatorów do automatycznego pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Nr sprawy: AT-325-3/2009 - Informacja o wyniku postępowania w części I  
2009/05/12   Dostawa i instalacja analizatorów do automatycznego pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Nr sprawy: AT-325-3/2009 - Informacja o wyniku postępowania w częściach II i III  
2009/05/12   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-1/2009 - Unieważnienie postępowania w części II  
2009/05/07   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr spr.: AT-325-1/2009-Informacja o wyniku postęp. w cz. III i IV  
2009/04/28   Dostawa i instalacja sprzętu do przygotowywania próbek dla Laboratorium WIOŚ w Szczecinie oraz Laboratorium Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-1/2009 - Unieważnienie postępowania w części I  
2008/12/23   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-11/2008 - Unieważnienie postępowania w części II  
2008/12/23   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-11/2008 - Informacja o wyniku postępowania w części I  
2008/12/15   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-10/2008 - Informacja o wyniku postępowania w części I  
2008/12/10   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-10/2008 - Informacja o wyniku postępowania w częściach II, III i VI  
2008/12/10   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2009. Nr sprawy: AT-325-8/2008 - Informacja o wyniku postępowania  
2008/12/10   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-10/2008 - Unieważnienie postępowania w części IV  
2008/12/09   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-10/2008 - Unieważnienie postępowania w części V  
2008/12/08   Dostawa samochodów do prowadzenia kontroli stanu środowiska i pomiarów w terenie. Nr sprawy: AT-325-9/2008 - Unieważnienie postępowania w części I  
2008/12/05   Dostawa samochodów do prowadzenia kontroli stanu środowiska i pomiarów w terenie. Nr sprawy: AT-325-9/2008 - Unieważnienie postępowania w części II  
2008/12/02   Dostawa i instalacja mobilnej oraz przewoźnej stacji monitorowania hałasu. Nr sprawy: AT-325-7/2008  
2008/11/27   Dostawa samochodów do prowadzenia kontroli stanu środowiska i pomiarów w terenie. Nr sprawy: AT-325-6/2008  
2008/11/20   Dostawa i instalacja mobilnej oraz przewoźnej stacji monitorowania hałasu. Nr sprawy: AT-325-5/2008  
2008/05/08   Dostawa odczynników. Nr sprawy: AT-325-4/2008 - Informacja o wyniku postępowania w części II  
2008/04/28   Dostawa odczynników. Nr sprawy: AT-325-4/2008 - Unieważnienie postępowania w części I  
2008/04/18   Dostawa odczynników. Nr sprawy: AT-325-3/2008 - Unieważnienie postępowania  
2008/04/02   Dostawa odczynników. Nr sprawy: AT-325-2/2008 - Unieważnienie postępowania  
2008/03/14   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Numer sprawy AT-325-7/2007 - unieważnienie postępowania w części IV  
2007/12/17   Dostawę odczynników i wzorców na potrzeby WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-6/2007 - Unieważnienie postępowania w części III  
2007/12/11   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Numer sprawy AT-325-7/2007 - unieważnienie postępowania w częściach I, IV i V  
2007/12/11   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Numer sprawy AT-325-8/2007 - informacja o wyniku postępowania  
2007/11/30   Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Numer sprawy AT-325-7/2007 - unieważnienie postępowania w częściach II i III  
2007/11/30   Dostawę sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-5/2007 - Informacja o wyniku postępowania w częściach II, III, IV, VII, IX.  
2007/11/30   Dostawę odczynników i wzorców na potrzeby WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-6/2007 - Unieważnienie postępowania w częściach I i II  
2007/11/30   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2008. Numer sprawy AT-325-3/2007  
2007/11/23   Dostawę filtrów na potrzeby WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-4/2007  
2007/11/23   Dostawę sprzętu laboratoryjnego. Nr sprawy: AT-325-5/2007 - Unieważnienie postępowania w częściach I, V, VI, VIII, X  
2007/11/21   Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do analizatorów w automatycznych stacjach pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie i w Widuchowej. Nr sprawy: AT-325-2/2007  
2006/12/22   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2007. Nr sprawy: AT-325-6/2006  
2006/12/15   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rok 2007. Nr sprawy: AT-325-5/2006  
2006/12/08   Dostawa filtrów na potrzeby Laboratorium WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Nr sprawy: AT-325-3/2006  
2006/01/03   Ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie na 2006 r. Nr sprawy: AT-325-8/2005  
2006/01/03   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Nr sprawy: AT-325-10/2005  
2005/12/04   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie na stacjach paliwowych wykonawcy. Nr sprawy: AT-325-9/2005  
2005/08/11   Dostawa oprogramowania komputerowego wraz z instalacją w siedzibie WIOŚ w Szczecinie. WIOS-AT-325-6/2005  
2005/08/11   Dostawa sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją i uruchomieniem w siedzibie WIOŚ w Szczecinie. WIOS-AT-325-5/2005  
2005/08/11   Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowej wysokowydajnej kolorowej drukarko-kopiarki laserowej dla WIOŚ w Szczecinie. WIOS-AT-325-3/2005  
2005/08/11   Dostawa gazów specjalnych dla WIOŚ w Szczecinie. WIOS.AT-325-2/2005  
2005/08/11   Dostawa kontenera z doposażeniem dla WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. WIOS-AT-325-4/2005  
2005/08/11   Dostawa oprogramowania komputerowego GIS ArcView oraz SHP TRANS PL wraz z instalacją w siedzibie WIOŚ w Szczecinie. WIOS-AT-325-7/2005  
2004/09/24   Dostawa zestawów filtracyjnych i generatora wodoru dla WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. - Nr sprawy: AT-325-13/2004  
2004/09/24   Dostawa mikroskopów stereoskopowych. - Nr sprawy AT–325-15/2004  
2004/09/24   Dostawa komór laminarnych, stacji do zagęszczania próbek i wyparek obrotowych. - Nr sprawy AT-325-14/2004  
2004/06/30   Zagospodarowanie terenu pod posadowienie trzech stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie.  
2004/06/29   Monitoring stanu żyzności gleb i składu chemicznego wód glebowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego.  
2004/06/18   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek dla WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie.  
2004/06/16   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów w automatycznych stacjach monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.  
2004/06/04   Zagospodarowanie terenu pod posadowienie trzech stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie.  
2004/06/03   Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie  
Powered by ICOR