Samodzielne Stanowisko ds. organizacyjno-prawnych

Pracownicy:
Stanowisko Stopień naukowy Imię Nazwisko Telefon EMail Opis
Główny Specjalista   dr   Marieta   Czekałowska   T E L E F O N 91 44 05 812   E M A I L  m.czekalowska@wios.szczecin.pl     
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

 

 

Powered by ICOR