Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

e-WIOŚ

Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych został ustanowiony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1584) w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”

 

Schemat procedur kontroli prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców