Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 Informacja o zużytych lub zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie znajduje się w zakładce Majątek zużyty