Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dla mediów

KONTAKT DLA MEDIÓW 

numer telefonu: 788 664 185

 e-mail: rzecznik@wios.szczecin.pl