Kierownictwo

Stanowisko:Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
Stopień naukowy:mgr inż. 
Imię:Andrzej
Nazwisko:Miluch
EMail:E M A I L a.miluch@wios.szczecin.pl
Nr pokoju:330

Telefony:
Telefon Opis
T E L E F O N (91) 44 05 800   sekretariat: Elżbieta Brocka  
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Stanowisko:Z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
Stopień naukowy:dr inż. 
Imię:Sławomir
Nazwisko:Konieczny
EMail:E M A I L s.konieczny@wios.szczecin.pl
Nr pokoju:338
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Stanowisko:Kierownik Delegatury 
Stopień naukowy:mgr inż. 
Imię:Beata
Nazwisko:Atałap
EMail:E M A I L b.atalap@wios.szczecin.pl

Telefony:
Telefon Opis
T E L E F O N (94) 31 57 100   sekretariat  
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Stanowisko:Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu 
Stopień naukowy:dr inż. 
Imię:Marzena
Nazwisko:Michalska
EMail:E M A I L m.michalska@wios.szczecin.pl
Nr pokoju:331
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR