Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

Stanowisko:Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
Stopień naukowy:dr inż. 
Imię:Sławomir
Nazwisko:Konieczny
EMail:E M A I L s.konieczny@wios.szczecin.pl
Nr pokoju:329

Telefony:
Telefon Opis
T E L E F O N (91) 44 05 800   Sekretariat  
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Stanowisko:Z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
Stopień naukowy:mgr 
Imię:Karolina
Nazwisko:Kłobus
EMail:E M A I L k.klobus@wios.szczecin.pl
Nr pokoju:329

Telefony:
Telefon Opis
T E L E F O N (91) 44 05 800   Sekretariat  
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Stanowisko:Kierownik Delegatury 
Stopień naukowy:mgr inż. 
Imię:Beata
Nazwisko:Atałap
EMail:E M A I L b.atalap@wios.szczecin.pl

Telefony:
Telefon Opis
T E L E F O N (94) 31 57 100   sekretariat  
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych