Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej

 

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone z lewej części strony. Dostęp do wszystkich informacji, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej WIOŚ powinien umieścić na stronach BIP jest  zapewniony poprzez „Menu”. W oparciu o zapisy ustawy w menu przedmiotowym informacje zostały podzielone na grupy tematyczne.

Powrót do strony głównej WIOŚ jest możliwy poprzez kliknięcie nazwy ,,Strona Główna" umieszczonej na głównym banerze, na którym znajduje się również przycisk umożliwiający połączenie się ze stroną główną BIP (www.bip.gov.pl).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.