Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja

Redakcja

Elżbieta Brocka

Nr pokoju: 346

Godziny urzędowania: 7:30-15:30

Tel.: 91 48 59 500 lub 501

Fax 91 48 59 509

Adres e-mail: bip@wios.szczecin.pl