Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawne

Nazwa: Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Data: 2021-10-12T00:00:00

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Statut_WIOS_w_Szczecinie.pdf  1026 k 2022-11-18 21:11:54  Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 328/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie 
 

Nazwa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

Data: 2018-12-21T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2022 r. poz. 1706

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2022 r. poz. 1706)


 

Nazwa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Data: 2009-08-27T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);


 

Nazwa: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Data: 2009-01-23T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2023 r. poz. 190

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190);


 

Nazwa: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Data: 2008-11-21T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 z późn. zm.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1691 z późn. zm.);


 

Nazwa: Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Data: 1991-07-20T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2023 r. poz. 824 z późn. zm.

 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z  2023 r. poz. 824 z późn. zm.);


 

Nazwa: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

Data: 1982-09-16T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2023 r. poz. 1917

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r.  poz. 1917);