Dział Inspekcji

Kierownik działu: mgr inż Aneta Łuczak

    Pracownicy:
Stanowisko Stopień naukowy Imię Nazwisko Telefon EMail Opis
Główny Specjalista   mgr inż.   Dagmara   Fortuna   T E L E F O N 94 31 57 122   E M A I L  d.fortuna@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   dr   Monika   Ignatowicz   T E L E F O N 94 31 57 126   E M A I L  m.ignatowicz@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr inż.   Filip   Kaczmarek   T E L E F O N 94 31 57 123   E M A I L  f.kaczmarek@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   mgr   Magdalena   Łopato   T E L E F O N 94 31 57 121   E M A I L  m.lopato@wios.szczecin.pl     
Kierownik Działu   mgr inż.   Aneta   Łuczak   T E L E F O N 94 31 57 120   E M A I L  a.luczak@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr inż.   Magdalena   Majchrzak   T E L E F O N 94 31 57 126   E M A I L  m.majchrzak@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr inż.   Małgorzata   Nieczkowska   T E L E F O N 94 34 80 420   E M A I L  m.nieczkowska@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr   Krzysztof   Płachta   T E L E F O N 94 31 57 124   E M A I L  k.plachta@wios.szczecin.pl     
Inspektor   inż.   Teresa   Trojanowska   T E L E F O N  94 31 57 125   E M A I L  t.trojanowska@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Jolanta   Wochna   T E L E F O N 94 31 57 124   E M A I L  j.wochna@wios.szczecin.pl     
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR