Akty Prawne
Nazwa:Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Data:2011-09-30T00:00:00
Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Statut_WIOŚ.pdf  472 k 2011-12-08 14:48:36  Andrzej Miluch  Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Nazwa:Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
Data:2011-05-30T00:00:00
Numer:Dz. U. Nr 129, poz. 747

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Nr 129, poz. 747).


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Nazwa:Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Data:2009-08-27T00:00:00
Numer:Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Nazwa:Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Data:2009-01-23T00:00:00
Numer:Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji  rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Nazwa:Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Data:2008-11-21T00:00:00
Numer:Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227,  poz. 1505 z późn. zm.).


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Nazwa:Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Data:1991-07-20T00:00:00
Numer:Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.)


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Nazwa:Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
Data:1982-09-16T00:00:00
Numer:Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.).


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR