Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawne

Nazwa: Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Data: 2021-10-12T00:00:00

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Zarzadzenie_Wojewody_Nr_220_2021_z_28_9_2021.pdf  614 k 2021-10-12 13:46:14  Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nadające Statut Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z jego treścią 
 

Nazwa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

Data: 2018-12-21T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2018 r. poz. 2531

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. poz. 2531)


 

Nazwa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Data: 2009-08-27T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);


 

Nazwa: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Data: 2009-01-23T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 z późn. zm.);


 

Nazwa: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Data: 2008-11-21T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2021 r. poz. 1233

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1233);


 

Nazwa: Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Data: 1991-07-20T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2021 r. poz. 1070

 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z  2021 r. poz. 1070);


 

Nazwa: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

Data: 1982-09-16T00:00:00
Numer: Dz. U. z 2020 r. poz. 537

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 537);