Status Prawny

Status prawny:

 

Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:

    1) ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z  2018 r. poz. 1471 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559);

4) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 915 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);

6) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. poz. 2531);

7) Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu;

8) Regulaminu organizacyjnego   

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR