Samodzielne Stanowisko ds. obrony cywilnej

Pracownicy:
Kolejność Stanowisko Stopień naukowy Imię Nazwisko Telefon EMail Opis
1000   -   inż.   Szymon   Narożański   T E L E F O N 91 44 05 816   E M A I L s.narozanski@wios.szczecin.pl    
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR