Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek zużyty i zbędny
Tytuł
2024-02-27, OA.2313.1.2024.AKW - INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - 9 szt.  
2023-11-17, OA.2613.3.2023.AKW - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2023-10-25, DOA.2613.2.2023.AMI - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 2 szt.  
2023-10-03, OA.2613.5.2023.AKW - INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - 59 szt.  
2023-09-20, DOA.2613.1.2023.AMI - POJAZD - 1 szt. - Ogłoszenie o sprzedaży  
2023-09-20, DOA.2613.2.2023.AMI - Ogłoszenie o sprzedaży  
2023-07-14, DOA.2613.2.2023.AMI - Ogłoszenie o sprzedaży  
2023-07-12, DOA.2613.3.2023.AMI - INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - 40 szt.  
2023-07-07, DOA.2613.1.2023.AMI - POJAZD - 1 szt. - Ogłoszenie o sprzedaży  
2023-06-26, DOA.2613.2.2023.AMI - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 1 szt.  
2023-06-12, OA.2613.4.2023.AKW - INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - 10 szt.  
2023-04-14, DOA.2613.1.2023.AMI - POJAZD - 1 szt. - Ogłoszenie o drugiej sprzedaży  
2023-03-28, DOA.2613.1.2023.AMI - POJAZD - 1 szt. - Ogłoszenie o sprzedaży  
2023-02-14, OA.2613.2.2023.AKW - INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - 52 szt.  
2022-12-05, OA.2613.11.2022.AKW - Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 13 szt.  
2022-11-10, DOA.2613.4.2022.AMI - Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 59 szt.  
2022-10-18, OA.2613.10.2022.AKW - Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 87 szt.  
2022-10-03, OA.2613.9.2022.AKW - Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 10 szt.  
2022-08-11, OA.2613.8.2022.AKW - Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 64 szt..  
2022-06-20, OA.2613.6.2022.AKW - Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 59 szt..  
2022-06-10, OA.2613.5.2022.AKW - - Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 75 szt..  
2022-06-09, DOA.2613.2.2022.AMI - Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 97 szt..  
2022-05-16, OA.2613.2.2022.AKW – Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 56 szt..  
2022-05-16, OA.2613.3.2022.AKW – Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 60 szt..  
2022-04-13, AT.2613.11.2021.AKW Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 34 szt..  
2022-04-13, AT.2613.12.2021.AKW Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 12 szt..  
2022-02-28, AT.2613.11.2021.AKW - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2022-02-28, AT.2613.12.2021.AKW - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2022-02-23, OA.2613.1.2022.RJ Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 89 szt..  
2022-02-18, DOA.2613.1.2022.AMI - POJAZDY - 2 szt. - Ogłoszenie o drugiej sprzedaży  
2022-01-27, DOA.2613.1.2022.AMI - POJAZDY - 2 szt. - Ogłoszenie o sprzedaży  
2022-01-18, AT.2613.10.2021.AMI - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2022-01-14, AT.2613.11.2021.AKW - Ogłoszenie o drugiej sprzedaży  
2022-01-14, AT.2613.12.2021.AKW - Ogłoszenie o drugiej sprzedaży  
2021-12-15, AT.2613.11.2021.AKW - Ogłoszenie o sprzedaży  
2021-12-15, AT.2613.12.2021.AKW - Ogłoszenie o sprzedaży  
2021-12-08, Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - Sprzęty drobne  
2021-12-08, Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - drukarki  
2021-12-08, Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - zasilacze  
2021-12-07, AT.2613.4.2021.AMI - Informacja o darowiźnie zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2021-12-06, AT.2613.10.2021.AMI - Ogłoszenie o drugiej sprzedaży  
2021-11-25, AT.2613.9.2021.RJ - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2021-11-24, AT.2613.5.2021.AKW - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2021-11-24, AT.2613.7.2021.RJ - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Zdjęc  
2021-11-10, AT.2613.10.2021.AMI - Ogłoszenie o sprzedaży  
2021-11-10, AT.2613.4.2021.AMI - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2021-11-05, Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2021-11-03, Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2021-10-29, AT.2613.9.2021.RJ - POJAZD - 1 szt. - II Ogłoszenie o sprzedaży  
2021-10-25, AT.2613.7.2021.RJ - POJAZD - 1 szt. - II Ogłoszenie o sprzedaży  
2021-10-13, AT.2613.8.2021.RJ - POJAZD - 1 szt. - Ogłoszenie o sprzedaży  
2021-10-13, AT.2613.9.2021.RJ - POJAZD - 1 szt. - Ogłoszenie o sprzedaży  
2021-09-27, AT.2613.7.2021.RJ - POJAZDY - 2 szt. - Ogłoszenie o sprzedaży  
2021-09-27, Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2021-09-17, AT.2613.4.2021.AMI - Sprzęty drobne - Ogłoszenie o sprzedaży  
2021-09-02, AT.2613.5.2021.AKW - SPRZĘT PŁYWAJĄCY - II ogłoszenie o sprzedaży  
2021-08-06, AT.2613 .4. 20 21.AMI - Sprzęty drobne - Ogłoszenie o sprzedaży  
2021-08-06, Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2021-06-14, AT.2613.5.2021.AKW - SPRZĘT PŁYWAJĄCY - Ogłoszenie o sprzedaży   
2021-05-25, Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie  
2021-05-25, Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie