Tryb Załatwiania Skarg i Wniosków

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków odbywają się w następujących dniach i godzinach:

 

W poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600 w pokoju 329

Od wtorku do piątku od godz. 800 do godz. 1500 w pokoju 329

 

Zachodniopomorski Inspektor Ochrony Środowiska przyjmuje w każdy poniedziałek godzinach od 800 do 1700.

 

Podstawa prawna: art. 253 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków w Delegaturze Koszalin odbywają się w następujących dniach i godzinach:
 
Od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500
 

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR