Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-technicznych

Koordynator pracy: Teresa Kozioł

Pracownicy:
Stanowisko Stopień naukowy Imię Nazwisko Telefon EMail Opis
Specjalista   -   Teresa   Kozioł   T E L E F O N 94 31 57 101   E M A I L  t.koziol@wios.szczecin.pl    Koordynator pracy  
Kierowca   -   Grzegorz   Budnik   T E L E F O N 94 31 57 105      
-   mgr inż.   Aleksandra   Miller   T E L E F O N 94 31 57 100   E M A I L  delegatura@wios.szczecin.pl     
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR