Samodzielne Stanowisko ds. kadr i szkolenia

Pracownicy:
Stanowisko Stopień naukowy Imię Nazwisko Telefon EMail Opis
Główny Specjalista   mgr   Wioletta   Lubczyńska - Jurkiewicz   T E L E F O N 91 44 05 813   E M A I L  w.lubczynska@wios.szczecin.pl     
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR