Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności

Główny księgowy: mgr Anna Łotysz

Pracownicy:
Stanowisko Stopień naukowy Imię Nazwisko Telefon EMail Opis
-   mgr   Małgorzata   Gierach   T E L E F O N 91 44 05 805   E M A I L  m.gierach@wios.szczecin.pl     
-   mgr   Kamila   Gogolewska   T E L E F O N 91 44 05 805   E M A I L  k.gogolewska@wios.szczecin.pl     
-   mgr   Joanna   Karpińska   T E L E F O N 91 44 05 806   E M A I L  j.karpinska@wios.szczcecin.pl     
Główny Ksiegowy   mgr   Anna   Łotysz   T E L E F O N 91 44 05 804   E M A I L  a.lotysz@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr inż.   Krzysztof   Nowak   T E L E F O N 91 44 05 807   E M A I L  k.nowak@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr   Rita   Omietońska   T E L E F O N 91 44 05 806   E M A I L  r.omietonska@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr   Małgorzata   Pezowicz   T E L E F O N 91 44 05 805   E M A I L  m.pezowicz@wios.szczecin.pl     
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR