Wydział Administracyjno-Techniczny

p.o. Naczelnika Wydziału: mgr Agnieszka Kubica-WojcieszonekPracownicy:
Stanowisko Stopień naukowy Imię Nazwisko Telefon EMail Opis
Specjalista   -   Elżbieta   Brocka   T E L E F O N 91 44 05 800   E M A I L  wios@wios.szczecin.pl     
Kierowca   -   Paweł   Brzeziński   T E L E F O N 91 44 05 843   E M A I L  p.brzezinski@wios.szczecin.pl     
Kierowca   -   Grzegorz   Budnik   T E L E F O N 94 31 57 100   E M A I L  g.budnik@wios.szczecin.pl     
Specjalista   -   Roksana   Jesiączak   T E L E F O N 91 44 05 801   E M A I L  r.jesiaczak@wios.szczecin.pl     
Specjalista   -   Teresa   Kozioł   T E L E F O N 94 31 57 101   E M A I L  t.koziol@wios.szczecin.pl     
Pomoc Laboratoryjna   -   Maria   Krugły   T E L E F O N 91 44 05 843   E M A I L  m.krugly@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr   Agnieszka   Kubica-Wojcieszonek   T E L E F O N 91 44 05 840   E M A I L  a.kubica@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr inż.   Marta   Lipka-Bartosik   T E L E F O N 91 44 05 840   E M A I L  m.lipka@wios.szczecin.pl     
-   mgr inż.   Aleksandra   Miller   T E L E F O N 94 31 57 100   E M A I L  a.miller@wios.szczecin.pl     
-   -   Wioletta   Stocka   T E L E F O N 91 44 05 842   E M A I L  w.stocka@wios.szczecin.pl     
-   mgr inż.   Alicja   Stoiczkow   T E L E F O N 91 44 05 841   E M A I L  a.stoiczkow@wios.szczecin.pl     
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR