Wydział Inspekcji

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Wiesław Steinke

Zastępca Naczelnika Wydziału: mgr Karolina KłobusPracownicy:
Stanowisko Stopień naukowy Imię Nazwisko Telefon EMail Opis
Inspektor   mgr inż.   Aleksandra   Bobrowska-Chwat   T E L E F O N 91 44 05 821   E M A I L  a.bobrowska@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr inż.   Paweł   Borowczyk   T E L E F O N 91 44 05 830   E M A I L  p.borowczyk@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr   Joanna   Bracha   T E L E F O N 91 44 05 822   E M A I L  j.bracha@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr   Renata   Chrońska-Partyka   T E L E F O N 91 44 05 830   E M A I L  r.chronska-partyka@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr inż.   Izabela   Cieciera   T E L E F O N 91 44 05 830   E M A I L  i.cieciera@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   mgr inż.   Marta   Ćwiklińska   T E L E F O N 91 44 05 824   E M A I L  m.cwiklinska@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   dr inż.   Dorota   Dziubakiewicz   T E L E F O N 91 44 05 821   E M A I L  d.dziubakiewicz@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   mgr inż.   Małgorzata   Gawlicka   T E L E F O N 91 44 05 824   E M A I L  m.gawlicka@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   mgr inż.   Izabela   Grzonka   T E L E F O N 91 44 05 829   E M A I L  i.grzonka@wios.szczecin.pl     
Inspektor   inż.   Joanna   Grzybowska   T E L E F O N 91 44 05 830   E M A I L  j.grzybowska@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr inż.   Hanna   Gut   T E L E F O N 91 44 05 821   E M A I L  h.gut@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   -   Grzegorz   Gwiazda   T E L E F O N 91 44 05 823   E M A I L  g.gwiazda@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr inż.   Monika   Izwikow   T E L E F O N 91 44 05 830   E M A I L  m.izwikow@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr   Marta   Kaczorek   T E L E F O N 91 44 05 830   E M A I L  m.kaczorek@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   mgr   Andrzej   Karaś   T E L E F O N 91 44 05 831   E M A I L  a.karas@wios.szczecin.pl     
-   mgr   Karolina   Kłobus   T E L E F O N 91 44 05 820   E M A I L  k.witos@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Patrycja   Kruk   T E L E F O N 91 44 05 827   E M A I L  p.kruk@wios.szczecin.pl     
Inspektor   dr inż.   Emilia   Krukowska   T E L E F O N 91 44 05 829   E M A I L  e.krukowska@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Jarosław   Kwiecień   T E L E F O N 91 44 05 825   E M A I L  j.kwiecien@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   mgr inż.   Katarzyna   Nasiłowska   T E L E F O N 91 44 05 824   E M A I L  k.nasilowska@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Inocencja   Pawluk   T E L E F O N 91 44 05 823   E M A I L  i.pawluk@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr inż.   Anna   Pietruszewska   T E L E F O N 91 44 05 834   E M A I L  a.pietruszewska@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   dr   Justyna   Piękna-Grochala   T E L E F O N 91 44 05 827   E M A I L  j.piekna@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Lidia   Rafa   T E L E F O N 91 44 05 823   E M A I L  l.rafa@wios.szczecin.pl     
Specjalista   dr inż.   Joanna   Rokicka-Praxmajer   T E L E F O N 91 44 05 822   E M A I L  j.rokicka-praxmajer@wios.szczecin.pl     
Inspektor   dr   Izabela   Ruduś   T E L E F O N 91 44 05 834   E M A I L  i.rudus@wios.szczecin.pl     
Inspektor   inż.   Elżbieta   Rybicka   T E L E F O N 91 44 05 830   E M A I L  e.rybicka@wios.szczecin.pl     
Naczelnik Wydziału   mgr inż.   Wiesław   Steinke   T E L E F O N 91 44 05 820   E M A I L  w.steinke@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr inż.   Tomasz   Szewczyk   T E L E F O N 91 44 05 830   E M A I L  t.szewczyk@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr inż.   Agata   Taberska   T E L E F O N 91 44 05 831   E M A I L  a.taberska@wios.szczecin.pl     
Inspektor   inż.   Natalia   Telesińska   T E L E F O N 91 44 05 824   E M A I L  n.telesinska@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   dr inż.   Jolanta   Tomczewska   T E L E F O N 91 44 05 822   E M A I L  j.tomczewska@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr inż.   Barbara   Tuczyńska   T E L E F O N 91 44 05 830   E M A I L  b.tuczynska@wios.szczecin.pl     
Specjalista   dr inż.   Małgorzata   Tuligłowicz   T E L E F O N 91 44 05 829   E M A I L  m.tuliglowicz@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr inż.   Mateusz   Wdowiak   T E L E F O N 91 44 05 831   E M A I L  m.wdowiak@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   dr inż.   Tomasz   Wieczorek   T E L E F O N 91 44 05 829   E M A I L  t.wieczorek@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Robert   Więcławski   T E L E F O N 91 44 05 824   E M A I L  r.wieclawski@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr   Sylwia   Witkiewicz   T E L E F O N 91 44 05 825   E M A I L  s.witkiewicz@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   -   Tomasz   Zarosiński   T E L E F O N 91 44 05 831   E M A I L  t.zarosinski@wios.szczecin.pl     
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR