Wydział Inspekcji

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Wiesław Steinke

Zastępca Naczelnika Wydziału: mgr Karolina WitosPracownicy:
Stanowisko Stopień naukowy Imię Nazwisko Telefon EMail Opis
Naczelnik Wydziału   mgr inż.   Wiesław   Steinke   T E L E F O N 91 44 05 820   E M A I L  w.steinke@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr   Joanna   Bracha   T E L E F O N 91 44 05 822   E M A I L  j.bracha@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Patrycja   Kruk   T E L E F O N 91 44 05 827   E M A I L  p.kruk@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Jarosław   Kwiecień   T E L E F O N 91 44 05 825   E M A I L  j.kwiecien@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Inocencja   Pawluk   T E L E F O N 91 44 05 823   E M A I L  i.pawluk@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Lidia   Rafa   T E L E F O N 91 44 05 823   E M A I L  l.rafa@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Robert   Więcławski   T E L E F O N 91 44 05 824   E M A I L  r.wieclawski@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   mgr inż.   Małgorzata   Gawlicka   T E L E F O N 91 44 05 824   E M A I L  m.gawlicka@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   dr   Justyna   Piękna-Grochala   T E L E F O N 91 44 05 827   E M A I L  j.piekna@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   dr inż.   Jolanta   Tomczewska   T E L E F O N 91 44 05 822   E M A I L  j.tomczewska@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   dr inż.   Tomasz   Wieczorek   T E L E F O N 91 44 05 821   E M A I L  t.wieczorek@wios.szczecin.pl     
Specjalista   dr inż.   Dorota   Dziubakiewicz   T E L E F O N 91 44 05 821   E M A I L  d.dziubakiewicz@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr   Agnieszka   Plich     E M A I L  a.plich@wios.szczecin.pl     
Specjalista   dr inż.   Joanna   Rokicka-Praxmajer   T E L E F O N 91 44 05 822   E M A I L  j.rokicka@wios.szczecin.pl     
Specjalista   inż.   Anna   Trocha   T E L E F O N 91 44 05 833   E M A I L  a.trocha@wios.szczecin.pl     
Specjalista   dr inż.   Małgorzata   Tuligłowicz   T E L E F O N 91 44 05 829   E M A I L  m.tuliglowicz@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   mgr   Aneta   Chechła   T E L E F O N 91 44 05 833   E M A I L  a.chechla@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   mgr inż.   Marta   Ćwiklińska   T E L E F O N 91 44 05 824   E M A I L  m.cwiklinska@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   -   Grzegorz   Gwiazda   T E L E F O N 91 44 05 823   E M A I L  g.gwiazda@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   mgr   Andrzej   Karaś   T E L E F O N 91 44 05 824   E M A I L  a.karas@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   mgr inż.   Katarzyna   Nasiłowska   T E L E F O N 91 44 05 824   E M A I L  k.nasilowska@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   mgr   Dorota   Sierkowska   T E L E F O N 91 44 05 827   E M A I L  d.sierkowska@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   -   Tomasz   Zarosiński     E M A I L  t.zarosinski@wios.szczecin.pl     
Starszy Referent   -   Bożena   Łucek   T E L E F O N 91 44 05 828   E M A I L  b.lucek@wios.szczecin.pl     
-   mgr   Karolina   Witos   T E L E F O N 91 44 05 820   E M A I L  k.witos@wios.szczecin.pl     
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR