Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Komunikat Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

  Z dniem 6 września 2019 r. wchodzą w życie zapisy art. 25 ust. 6f znowelizowanej ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w myśl którego posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

więcej »

Śnięte ryby w jeziorze Jamno – Komunikat III - Rzeka Dzierżęcinka

 W ramach czynności sprawdzających przeprowadzono badania próbek wody, pobranych w dniu 17.06.2019 r. z rzeki Dzierżęcinki, na odcinku ujściowym do jeziora Jamno.


więcej »

Śnięte ryby w jeziorze Jamno – Komunikat II

  W związku ze zgłoszonym śnięciem ryb na jeziorze Jamno w dniu 17.06.2019 r. zostały pobrane próbki wody z jeziora. Próbki te pobrano w strefie brzegowej, w rejonie przystani statku Koszałek. Badania i pomiary przeprowadzono w następującym zakresie: temperatura wody, pH, tlen rozpuszczony, azot ogólny, fosfor ogólny, ChZTCr, przewodność elektrolityczna właściwa, zawiesiny ogólne.


więcej »

Pożar na kwaterze składowiska w Mirowie gmina Rymań

W dniu 6 lipca 2019 r. w godzinach porannych do WIOŚ w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie w sprawie pożaru na kwaterze składowiska w Mirowie gmina Rymań.

więcej »

Zanieczyszczenie cieku Niedżwiedzianka

W dniu 25 czerwca 2019 r. w godzinach popołudniowych do WIOŚ w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie w sprawie zanieczyszczenia cieku Niedźwiedzianka przy ul. Pomorskiej w Szczecinie substancją koloru czerwonego o silnym zapachu padliny.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR