Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Śnięte ryby w jeziorze Jamno – Komunikat III - Rzeka Dzierżęcinka

 W ramach czynności sprawdzających przeprowadzono badania próbek wody, pobranych w dniu 17.06.2019 r. z rzeki Dzierżęcinki, na odcinku ujściowym do jeziora Jamno.


więcej »

Śnięte ryby w jeziorze Jamno – Komunikat II

  W związku ze zgłoszonym śnięciem ryb na jeziorze Jamno w dniu 17.06.2019 r. zostały pobrane próbki wody z jeziora. Próbki te pobrano w strefie brzegowej, w rejonie przystani statku Koszałek. Badania i pomiary przeprowadzono w następującym zakresie: temperatura wody, pH, tlen rozpuszczony, azot ogólny, fosfor ogólny, ChZTCr, przewodność elektrolityczna właściwa, zawiesiny ogólne.


więcej »

Pożar na kwaterze składowiska w Mirowie gmina Rymań

W dniu 6 lipca 2019 r. w godzinach porannych do WIOŚ w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie w sprawie pożaru na kwaterze składowiska w Mirowie gmina Rymań.

więcej »

Zanieczyszczenie cieku Niedżwiedzianka

W dniu 25 czerwca 2019 r. w godzinach popołudniowych do WIOŚ w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie w sprawie zanieczyszczenia cieku Niedźwiedzianka przy ul. Pomorskiej w Szczecinie substancją koloru czerwonego o silnym zapachu padliny.

więcej »

Śnięte ryby w jeziorze Jamno

W związku z otrzymaniem w dniu 17 czerwca 2019 r. informacji o pojawieniu się śniętych ryb w jeziorze Jamno (Przystań statku Koszałek), inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie niezwłocznie dokonali rozpoznania zanieczyszczenia w terenie z udziałem pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Oddział w Szczecinie, Pracownia w Koszalinie.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR