Publikacje
Tytuł:Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w strefach województwa zachodniopomorskiego w roku 2011
Autor:Praca zbiorowa
Data publikacji:2012-07-24T00:00:00

W roku 2011 ważny element systemu oceny jakości powietrza stanowiły obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Obliczenia dostarczyły istotnych informacji o występujących stężeniach zanieczyszczeń w układzie przestrzennym na obszarze stref, gdzie nie były prowadzone pomiary. Obliczenia przeprowadzone zostały według nowego układu stref  i następujących substancji: SO2, NO2, NOx, CO, pył PM10, PM2,5 oraz Pb, As, Cd, Ni, B(a)P w PM10. Uwzględniono w nich przemiany chemiczne związków siarki i azotu.


Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Wyniki obliczeń modelowych za rok 2011.pdf  1593 k 2012-07-20 11:45:22  Zespół  Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w strefach województwa zachodniopomorskiego w roku 2011 
Załącznik nr 1.pdf  3762 k 2012-07-20 11:54:41  Zespół  Załącznik nr 1 - Izolinie rozkładów stężeń substancji w powietrzu w strefach województwa zachodniopomorskiego w roku 2011 
Załącznik nr 2.pdf  753 k 2012-07-20 11:47:44  Zespół  Załącznik nr 2 - Wizualizacja danych emisyjnych - wyniki inwentaryzacji emisji 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR