Publikacje
Tytuł:Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2011 roku
Autor:Praca zbiorowa
Data publikacji:2012-12-12T00:00:00

W „Informacji o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2011 roku” przedstawiono ocenę stanu środowiska dla obszaru powiatu kołobrzeskiego dokonaną w oparciu o badania monitoringowe przeprowadzone w 2011 roku. „Informacja” zawiera także wyniki kontroli użytkowników środowiska przeprowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie.


Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2011 roku.pdf  5074 k 2012-12-12 12:00:08  Zespół  Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2011 roku 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR