Publikacje
Tytuł:Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012
Autor:Praca zbiorowa
Data publikacji:2013-12-27T00:00:00

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA 2011 R. W SPRAWIE SPOSOBU KLASYFIKACJI STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH NORM JAKOŚĆI DLA SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH

Ocenę jakości wód powierzchniowych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) oraz wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód (JCWP), na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu.


Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Mapa 5.pdf  331 k 2014-01-08 10:12:37  Lokalizacja stanowisk pomiarowych wód przejściowych i przybrzeżnych województwa zachodniopomorskiego objętych badaniami w 2012 roku 
Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012.pdf  740 k 2014-02-04 14:05:26  Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012 
Mapa 6.pdf  421 k 2014-01-08 10:12:24  Ocena stanu ekologicznego wód przejściowych i przybrzeżnych województwa zachodniopomorskiego w 2012 roku 
Mapa 2.pdf  377 k 2014-01-08 10:11:07  Wyniki oceny stanu chemicznego JSWP rzek w latach 2010-2012 w województwie zachodniopomorskim 
Mapa 3.pdf  366 k 2014-01-08 10:12:07  Wyniki oceny stanu JSWP rzek w latach 2010-2012 w województwie zachodniopomorskim 
Mapa 4.pdf  775 k 2014-01-08 10:12:08  Wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego JSWP jezior w województwie zachodniopomorskim 
Mapa 1.pdf  425 k 2014-01-08 10:07:30  Wyniki oceny stanu/potencjału ekologicznego JSWP w latach 2010-2012 w województwie zachodniopomorskim 
Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jcw objętych monitoringiem w latach 2010-2012.xlsx  277 k 2013-12-10 10:33:53  Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jcw objętych monitoringiem w latach 2010-2012 
Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego wód przejściowych i przybrzeżnych w jcw objętych monitoringiem w latach 2010-2012.xlsx  72 k 2013-12-10 11:48:24  Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego wód przejściowych i przybrzeżnych w jcw objętych monitoringiem w latach 2010-2012 
Zestawienie wyników klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego jcwp jezior objętych monitoringiem w latach 2010-2012.xlsx  226 k 2013-12-27 10:29:53  Zestawienie wyników klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego jcwp jezior objętych monitoringiem w latach 2010-2012 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR