Laboratorium

Laboratorium

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie posiada w swojej strukturze jedno laboratorium badawcze z pracowniami:

 • w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • w Koszalinie ul. Zgoda 23, 75-553 Koszalin. 

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami aktualnie obowiązującego wydania normy
PN-EN ISO/IEC 17025  "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", potwierdzony Certyfikatem Akredytacji nr AB 177 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Jednocześnie od 1995 roku Laboratorium  jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Laboratorium zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę pozwalającą na zapewnienie najwyższego poziomu wykonywanych badań
i pomiarów.
Wdrożony system zarządzania gwarantuje profesjonalne wykonanie badań i usług w zakresie: pobierania próbek środowiskowych
oraz ich kompleksowej analizy fizyko-chemicznej, biologicznej i bakteriologicznej.
Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pobiera próbki i wykonuje badania zanieczyszczeń
w następujących obszarach środowiska:

 • wodach powierzchniowych: rzeki, jeziora, wody przejściowe i przybrzeżne,
 • ściekach,
 • wodach podziemnych,
 • opadach atmosferycznych,
 • powietrzu: imisja związków gazowych i pyłu, stacje automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza,
 • glebie,
 • osadach ściekowych,
 • hałasu i pól elektromagnetycznych.

Aktualny zakres akredytowanych badań znajduje się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20177,podmiot.html

Laboratorium prowadzi pomiary i badania w oparciu o polskie i międzynarodowe normy, zarządzenia GIOŚ, noty aplikacyjne producentów aparatury bądź własne sprawdzone i udokumentowane metody. Laboratorium w Szczecinie współpracuje z niemieckimi laboratoriami ochrony środowiska z landów Meklemburgii – Pomorze Przednie i Brandenburgia w ramach współpracy na wodach granicznych (rzeka Odra, Zalew Szczeciński). Laboratorium uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badaniach biegłości organizowanych przez placówki międzynarodowe oraz placówki krajowe np.:

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Klub POLLAB
 • Politechnika Krakowska
 • Gdańska Fundacja Wody
 • Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • LGC Standards Sp. z o.o.

Podstawowym celem Laboratorium jest spełnienie wymagań klienta, zdobycie zaufania oraz pomoc w rozwiązywaniu jego problemów na wysokim poziomie technicznym. Dotyczy to  zadań realizowanych przez:

 • Wydział Inspekcji WIOŚ w Szczecinie,
 • Dział Inspekcji WIOŚ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie,
 • Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Szczecinie,
 • Zleceniodawców spoza struktury WIOŚ w Szczecinie.

Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi informacjami, współpracą oraz potencjalnych zleceniodawców prosimy o kontakt z Kierownikiem Laboratorium WIOŚ w Szczecinie:

Magdalena Bednarz
tel.  91 48 59 540
fax: 91 48 59 509
e-mail: m.bednarz@wios.szczecin.pl

 

Będziemy wdzięczni za przekazywanie nam wszelkich uwag i opinii dotyczących jakości pracy i funkcjonowania Laboratorium. Poniższą ankietę prosimy wypełnić i przesłać na adres poczty elektronicznej Kierownika Laboratorium.

Pobierz ankietę - Laboratorium WIOŚ w Szczecinie

 

                                                                                                 

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR