Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych we wrześniu 2017 r.

Wójewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych we wrześniu 2017 r., w punktach zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR